Защищая свои конституционные права, мы защиаем свою свободу +38-098-672-46-77Позвоните мне для оказания поддержки

Навигатор сайта

СКАРГА-1 НА СУДЬЮ КОРНИЕНКО

ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ

вул. Студентська, 12-А, м.

Київ, 04050

Скарга щодо дисциплінарного проступку судді (суддів)

(дисциплінарна скарга)

 1. Інформація про скаржника:

 Скаржник* Письменський Сергій  Володимирович   

__________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, для адвоката – зазначити № та дату видачі  свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та посвідчення адвоката)

 

  1. Адреса місця проживання (перебування) фізичної особи або місцезнаходження юридичної особи*:

_Київська обл с. Мар’янівка,  вул. Гагаріна, 9(за даною адресою не проживаю)

           

Адреса для направлення повідомлень:

______________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область, населений пункт, вулиця, номер будинку, квартири)

1.3.. Номери засобів зв’язку*:  тел. 050-689-хх-хх,  

______________________________________________________________________________________

(домашній, робочий або мобільний номер телефону, електронна адреса)

1.4. Статус скаржника:  позивач  в цивільній справі №362/3153/15-ц, відкритій 23.06.2015р.

____________________________________________________________________________________________

                                       (сторона, третя особа, представник сторони (адвокат), інші учасники судового процесу тощо)

 

2. Інформація про суддю (суддів)*: Корнієнко Сергій Валерійович, суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області

                                                                                    (прізвище, ім’я, по батькові та посада судді (суддів),

____________________________________________________________________________________________________________________________

щодо якого (яких) подається дисциплінарна скарга)

___________________________________________________________________________________________________________________________

 3. Інформація у судовій справі: справа № 362/3153/15-ц від 23.06.2015 р. про встановлення факту шлюбних відносин та проживання однією сім’єю  як чоловіка та дружини 2004-2012рр.

  _________________________________________________________________

   (якщо неналежна поведінка судді (суддів) мала місце під час розгляду справи, за наявності інформації  зазначити номер справи, сторони у справі, предмет судового розгляду; за наявності судового рішення – його  дату та номер)

 

4. У чому полягає неналежна поведінка судді (суддів)? Зазначте одну або декілька підстав дисциплінарної відповідальності судді (суддів) відповідно до частини першої статті 106 Закону України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів»                (далі – Закон України № 1402-VIII)*:

 

     умисне або внаслідок недбалості:

                  незаконна відмова в доступі до правосуддя (у тому числі незаконна відмова в розгляді по суті позовної заяви, апеляційної, касаційної скарги тощо) або інше істотне порушення норм процесуального права під час здійснення правосуддя, що унеможливило учасниками судового процесу реалізацію наданих їм процесуальних прав та виконання процесуальних обов’язків або призвело до порушення правил щодо юрисдикції або складу суду;

                  незазначення в судовому рішенні мотивів прийняття або відхилення аргументів сторін щодо суті спору;

                  порушення засад гласності і відкритості судового процесу;

                  порушення засад рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;

                  незабезпечення обвинуваченому права на захист, перешкоджання реалізації прав інших учасників судового процесу;

               порушення правил щодо відводу (самовідводу);

          безпідставне затягування або невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом, зволікання з виготовленням вмотивованого судового рішення, несвоєчасне надання суддею копії судового рішення для її внесення до Єдиного державного реєстру судових рішень;

     допущення суддею поведінки, що порочить звання судді або підриває авторитет правосуддя, зокрема в питаннях моралі, чесності, непідкупності, відповідності способу життя судді його статусу, дотримання інших норм суддівської етики та стандартів поведінки, які забезпечують суспільну довіру до суду, прояв неповаги до інших суддів, адвокатів, експертів, свідків чи інших учасників судового процесу;

     умисне або у зв’язку з очевидною недбалістю допущення суддею, який брав участь в ухваленні судового рішення, порушення прав людини і основоположних свобод;

     розголошення суддею таємниці, що охороняється законом, у тому числі таємниці нарадчої кімнати, або інформації, що стала відомою судді під час розгляду справи у закритому судовому засіданні;

     неповідомлення суддею Вищої ради правосуддя та Генерального прокурора про випадок втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя, у тому числі про звернення до нього учасників судового процесу чи інших осіб, включаючи осіб, уповноважених на виконання функцій держави, з приводу конкретних справ, що перебувають у провадженні судді, якщо таке звернення відбулося в інший, ніж передбачено процесуальним законодавством, спосіб упродовж п’яти днів після того, як йому стало відомо про такий випадок;

     неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Ради суддів України про реальний чи потенційний конфлікт інтересів судді (крім випадків, коли конфлікт інтересів врегульовується в порядку, визначеному процесуальним законом);

     втручання у процес здійснення правосуддя іншими суддями;

     неподання або несвоєчасне подання для оприлюднення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому законодавством у сфері запобігання корупції;

     зазначення в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, завідомо неправдивих відомостей або умисне незазначення відомостей, визначених законодавством;

     використання статусу судді з метою незаконного отримання ним або третіми особами матеріальних благ або іншої вигоди, якщо таке правопорушення не містить складу злочину або кримінального проступку;

     допущення суддею недоброчесної поведінки, у тому числі здійснення суддею або членами його сім’ї витрат, що перевищують доходи такого судді та доходи членів його сім’ї; встановлення невідповідності рівня життя судді задекларованим доходам; непідтвердження суддею законності джерела походження майна;

     ненадання інформації або надання завідомо недостовірної інформації на законну вимогу члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та/або члена Вищої ради правосуддя;

     непроходження курсу підвищення кваліфікації в Національній школі суддів України відповідно до направлення, визначеного органом, що здійснює дисциплінарне провадження щодо суддів, або непроходження подальшого кваліфікаційного оцінювання для підтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді, або непідтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді за результатами цього кваліфікаційного оцінювання;

    визнання судді винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, у випадках, установлених законом;

    неподання або несвоєчасне подання декларації родинних зв'язків суддею в порядку, визначеному Законом;

    подання у декларації родинних зв’язків судді завідомо недостовірних (у тому числі неповних) відомостей;

    неподання або несвоєчасне подання декларації доброчесності суддею в порядку, визначеному  Законом;

    декларування завідомо недостовірних (у тому числі неповних) тверджень у декларації доброчесності судді.

 

5. Конкретні відомості про наявність у поведінці судді (суддів) ознак дисциплінарного проступку, який може бути підставою дисциплінарної відповідальності судді (суддів)*:

 

  NB. Вступление и экскурс в суть проблем которые создаёт судья:

        Категорически и с полной ответственностью заявляю, что судья Корниенко С.В. действует по умышленному сговору с различными преступными группировками получая от них заказы и в т.ч. сам предлагает им схемы мошенничества через суд используя свое должностное положение.

         Судья используя непосредственно судебную власть и должность, связи и дружбу в местной полиции и прокуратуре совместно с группами мошенников, «адвокатов решал» и других подельников грабят и РЕКЕТИРУЮТ имущество у граждан путем использования по большей части копий поддельных документов с вымышленным содержанием отражающим события или документы и прочее которых в действительности не существовало в природе в априори, и т.п..

         Злодеяния судьи Корниенко известны не только мне, но многим потерпевшим в г. Васильков, Киевской обл.

        Я убедительно прошу все мои три скарги на судью Корниенко С.В. со всеми додатками в т.ч. цифровыми файлами, как содержимым DVD диска – рассматривать, как одно целое и шлейф из одной серии проступка и преступления совершенных судьей по сговору с группой лиц ради наживы, и в подтверждение чего я надаю Вам диктофонные записи и прочие факты и письменные доказательства.

         Зі слів мешканки м. Васильків - потерпілої Фурманової Ольги Іванівни у родиниякої – суддя Корнієнко С.В. за використанням у цивільній справі копій підроблених документів разом з подільниками відняли квартиру. Зграя шахраїв, до якої входить суддя Корнієнко продали декілька раз квартиру жінки та збагатились, і це досить напрацьована роками кримінальна схема цих виродків.

        Вважаю, що злочинні дії та вчинки судді Корнієнко несуть в собі загрозу суспільству та державним інститутам влади.

         Я чітко переконаний, що і по відношенню до мене суддя Корнієнко разом з адвокатом Желіховським застосовує ту ж саму схему шахрайства з використанням копій підроблених документів у №362/3153/15-ц на підставі яких винесе неправомірне рішення суду на замовлення групи шахраїв на чолі з адвокатом Сорокою П.Ф..

 

Пожалуйста, текст прошу, читать внимательно, так как этот судья участвует в сговоре с разными группами мошенников отнимающих у людей собственность.

 

Я викладаю по пунктам і в деталях стосовно більшості порушень справи №362/3153/15-ц

 

      Нижче зазначаю порушення судді з посиланнями, фактами і додатками.

 

 1. Відмова суддею у задоволенні моїх заяв, клопотань, скарг і того що вигідно відповідачам:

       На протязі більше року я, більш десяти разів заявляв клопотання судді Корнієнку, щодо вилучення у відповідачки першого примірнику договору підряду на будівництво №17/05 від 15.05.2006р. та  додатків до нього з копією ліцензії на будівництво спірного будинку по вул. Пархоменка 29 в с. Березанщина Васильківського району Київської області, та на вилучення інших підроблених документів.

         Із більше, як десятка клопотань, подано п’ять клопотань письмових, у двох клопотаннях додано квитанцію про сплату державного мита, а саме:

02.12.2015р. подано клопотання №26528 з поясненнями том – 2, арк.. – 99 – 103.

17.12.2015р. подано клопотання №27696 про витребування оригіналів підроблених документів том – 2, арк.. – 177 з двох сторін.

18.02.2016р. подано заяву №3411 про витребування оригіналів підроблених документів том – 2, арк.. – 212 - 217. Квитанція від 18.02.201р. про сплату мита – 275 грн. 61 коп. арк. -211 том-2.

22.02.2016р. подано клопотання №3598 про призначення судово-технічної експертизи підроблених документів том – 3, арк.. – 69 – 70 (4 стор.). Квитанція від 22.02.2016р. про сплату мита – 275 грн. 61 коп. арк. -68 том-3.

22.07.2016р. подано клопотання №15153 про витребування підроблених документів у відповідачів,  том – 3, арк.. – 155 – 159.

      Я впевнено і категорично стверджую, що зазначений договір між відповідачкою Рогинською О.П. і ЧП «АЛЕКС ПЛЮС» в особі директора Кучака Ю.Ф. є підробленим, а за фактом підробки 28.01.2016р. Ірпінським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратурипорушено кримінальне провадження №42016111200000044 (витяг з ЄРДР том -2, арк.. 218) за ст. 358 ККУ, а в клопотаннях мною були викладені протиріччя в договору і додатків, що не відповідають дійсним параметрам будівлі, а ні на кримінальне провадження, а ні на які інші аргументи і клопотання Суддя ніяким чином не реагує, не виносить ухвалу, яку  б можливо було оскаржити, чим порушує ст.168 ЦПК України. том -1, арк... 231-244.

 

Окрім підробленого договору підряду на будівництво стороною відповідачів в суд в матеріали справи №362/3153/15-цбули подані і інші підроблені документи, а саме:

 

 • Договір оренди житла відповідачкою Рогинською О.П., у орендодавця Терещенко Л.Ф. від 15.03.2002р. в місті Києві по Братиславська, 18, кв ХХХ, та за даним фактом 20.02.2016р. за Ухвалою суду Дніпровським УП ГУНП у м. Києві порушено кримінальне провадження №12016100040002368 (витяг з ЄРДР том -3, арк.. 86), за ч. 4. ст..358 КК України. том -1, арк.. 223 – 225.

 

 • Договір оренди житла відповідачкою Рогинською О.П. у орендодавця Стефюк Л.П. від 03.04.2010р. в с. Юровка, по вул.. Шевченко, ХХ Києво-Святошинського району, та за даним фактом 29.02.2016р. за Ухвалою суду Києво-Святошинським ВП порушено кримінальне провадження (ухвала суду том – 2, арк.. 219) №12016110200000756 (витяг з ЄРДР том - 3, арк.. 84)за ст..358 КК України. том -1, арк.. 226 – 230.

 

 • Лист вихідний від ПП "СОЦІАЛЬНА МАРКЕТИНГОВА ІНІЦІАТИВА" №01-02 від 19.02.2016р., що являє собою відповідь на адвокатський запит наданий «Адвокатському об’єднанню «ЛЮДИНА І ПРАВО» адвокату Желіховському В.М.та за даним фактом 12.03.2016р. Києво-Святошинською місцевою прокуратурою порушено кримінальне провадження №42016111200000176 за ст..358 КК України. том -2 арк.. 259.

 

        Наголошую, що в матеріалах справи №362/3153/15-ц містяться, ще і інші письмові докази з боку відповідачів, що не відповідають дійсності і мають ознаки підробки, а саме:

 

        Заява про незаконні дії від 07.12.2015р. під прізвищем Стефюк том -1, арк.. 153, має підпис, що кардинально відрізняється від підпису Стефюк на договорі оренди від 03.04.2010р.том -1 арк.. 226-230, та ця заява має неприпустимі неточності у адресі проживання Стефюк, а саме замість Києво-Святошинського району – надруковано Васильківський район, твердо вважаю, що Стефюк заяву том -1, арк. 153не писала, а вірогідніше це зроблено стороною адвоката Желіховського.

 

    Більш, як 10-ть копій підроблених документів, а ні суддя Корнієнко С.В. не завірив своїм підписом, а ні адвокат Желіховський В.М. не завірив їх своїм підписом та печаткою, що є грубим порушенням ст.. 64 ЦПК України, і це насамперед саме та схема шахрайства про яку я наголошую та за якою у громадян використовуючи суд шахраї на чолі з суддею Корнієнко відбирають майно за зговором з місцевою поліцією.

 

       Також відповідачка надала в матеріали справи чисельні фото ніби то її поїздок закордон з 2010р. та до 2015р., але без всякого тому підтвердженню візами, а чи іншими документом, і це я теж вважаю за зговір, щодо фабрикування фактів в матеріалах цивільного провадження №362/3153/15-ц. На моє клопотання, щодо витребування у відповідачки закордонного паспорту з відповідними візами, або направлення запиту до Департаменту БЗПТЛ, а чи інший орган, щодо перетину кордону мною та відповідачкою – суддя ніяк не реагує, бо таких фактів та подій в цей період часу не відбувалось.

 

       На мої клопотання, які прямо можуть нашкодити відповідачам суддя відмовчується і ніяк не реагує і поводиться, як лунатик. А коли з мого боку надається інформація у вигляді додатків до заперечень і до клопотань, то суддя їх нагло та цинічно відрізає ножицями, що м’ясник на скотобійні та відкидає геть, щоб вони не зашкодили стороні відповідачів.

  Наприклад:

       22.11.2016р. Перед початком судового засідання суддя Корнієнко категорично в агресивній формі заборонив мені користуватися портативним диктофоном та диктофоном у телефоні з метою запису судового засідання і хоча з цього приводу я надавав суду клопотання №15326 від 26.07.16р.. Суддя був настільки оскаженілий (вірогідно був після перепою так, як руки тряслись ніби то у епілептика), що  зіскочив зі свого робочого місця та підбіг до мене потягнув руки в мій бік з наміром відібрати у мене пристрої для запису. На мій погляд така поведінка судді сама за себе говорить, що в судовому процесі за участю судді Корнієнко за попередньою змовою зі стороною відповідачів коїться кримінальний злочин, і свідок Сингаївський Павло Петрович, який це спостерігав на власні очі.

 

    02.02.2017р. під час судового засідання суддею Корнієнко було відрізані ножицями від двох мною наданих суду заперечень ілюстровані пояснення з Інтернет посиланнями та фото, що спростовують неправдиві пояснення та письмові докази відповідачки, в т.ч. підроблений договір підряду на будівництво №17/05 та інші підробки та сфабриковані відповідачами факти у цивільному провадженні №362/3153/15-ц.

 

      27.02.2017р. під час судового засідання мною було заявлено клопотання, суть якого становить: - підвищення рівня відкритості правосуддя; популяризація судової влади, всесвітня підтримка новацій у законодавстві та судочинстві;  розповсюдження у ЗМІ достовірної інформації про діяльність суду;  підвищення рівня взаємної довіри та партнерства між суспільством та органами судової влади; проведення погодженої політики в сфері формування у громадськості об’єктивної оцінки діяльності судової системи. (відео з цього засідання додаю).

        Зокрема до цього клопотання в якості додатків було надано дві завірених копії нотаріальних заяв, що містили інформацію, яка саме стала причиною мого звернення до суду, а саме мого незаконного виселення зі спірного будинку та подальше пограбування адвокатом Сорокою Петром Федоровичем, який мені погрожував тим, що мене заколять, або пристрелять, як що я буду плутатись у нього під ногами. Дочка адвоката Сороки, Алла Петрівна Сорока – працює в апараті Васильківського міськрайонного суду - помічником голови суду. Я вважаю, що саме через дочку адвокат Сорока проводить моніторинг в суді і сам особисто має тісні зв’язки з суддею і вплив на суддю Корнієнко, так як де-факто будинок вже належіть родині адвоката Сороки, а де-юре знаходиться в арешті.

         Також 27.02.17р. на початку судового процесу суддя Корнієнко С.В. в тандемі з адвокатом Желіховським В.М. категорично забороняв проводити відео фіксацію судового засідання на телефон, але після істеричного протистояння суддя надав дозвіл.

          За фактом мого пограбування та відкритого заволодіння моїми особистими речами під час незаконного виселення від 08.07.2015 за ухвалою суду відкрито кримінальне провадження №12015110140001017 (витяг з ЄРДР том -3, арк.. 87), за ст.. 185 ККУ, яке гальмується на місцевому рівні, і яке, як і підозрюю гальмує дочка адвоката Сороки – Алла Петрівна – помічний голови Васильківського суду.

          Додатково зазначаю, що за фактом підробки більше, як 10-ти письмових документів і подання їх до суду у справу №362/3153/15-ц і використання їх в суді в якості доказів за ухвалою слідчого судді Васильківського міськрайонного суду СВ Васильківського ВП ГУНП 24.09.2016р. було порушеного кримінальне провадження №12016110140002385 за Ч.4. ст..358 ККУ та призначено слідчого Дмитрова Миколу Валерійовича, який навідріз відмовився вилучати підроблені документи зі справи №362/3153/15-ц та проводити будь-які слідчі дії, а від 20.02.2017р. я дізнався, що провадження було закрито без проведення розслідування злочину в судовому процесі.

          Твердо вважаю і підозрюю, що саме суддя Корнієнко С.В. добре усвідомлює, що без підроблених документів та видуманих історій у вигляді пояснень наданих відповідачкою Рогинською не під присягою суду, сторона відповідачів не може розраховувати на отримання рішення суду на свою користь, і задоволення амбіцій, щодо яких Рогинську запевнив її перший адвокат Сорока, дочка якого працює в апараті суду.

       В судових процесах добре прослідковується, те що суддя Корнієнко не зацікавлений у виконанні закону і норм ЦПК, урахування рівності сторін, об’єктивного та всебічного розгляду справи, а зокрема поведінка судді більш нагадує по факту статус адвоката відповідачки, а головуючим у справі з пристрастю виступає адвокат Желіховський В.М., і все, що адвокат загадує суду – суддя задовольняє, а в мій бік суддя діє заздалегідь протилежно.

      Отже зазначаю, що 17.12.2015р. була подана заява №27695 «про витребування доказів», (том-2, арк.. 182-183), яку також суддя Корнієнко ніяк не задовольнив.

      Так наприклад: 02.02.2017р. суддя нарешті вирішив розглянути мої останні клопотання, але я не пам’ятаю, щоб він розглядав раніше і попередні, а особливо ті клопотання, що стосуються вилучення у відповідачів підроблених документів.

      Так, 02.02.2017р. суддя діє не на власний розсуд з метою об’єктивного і всебічного розгляду справи зі збереження норм судочинства і з урахуванням рівності сторін, а чітко діє, як флюгер орієнтуючись на команди адвоката Желіховського В.М., і це вбачається в:

 1. Клопотання позивача (моє) про витребування з підприємства відповідачки Рогинської копій її трудової книжки, я позивач підтримую, адвокат відповідача просить суд відмовити, і суддя, як по команді – відмовляє у задоволенні.

 2. Наступне моє клопотання, я підтримав, адвокат просить відмовити, суддя виконує команду адвоката і теж відмовлено, але секретар Дрозденко К.О. навіть не записала, чого саме стосується клопотання. Я рахую, що це зроблено навмисно за зговором.

 3. Клопотання позивача (моє), щодо витребування у відповідачки завірених копій закордонного паспорту  з відповідними візами. (мета – спростувати неправдиві фото нібито зроблені під час її поїздок ніби то до її чоловіка, але я точно знаю, що такого не було). Я підтримує клопотання. Адвокат Желіховський заперечує, а головуючий суддя Корнієнко рефлекторно по команді адвоката відмовляє у заявленому клопотанні.

 4. Клопотання моє про запит до «Дельта Медика» - місце роботи відповідачки, на предмет отримання довідки з підприємства, щодо отримання Рогинською грошових коштів у вигляді позики, а саме спростування, або підтвердження того, що вона зазначила у своїх поясненнях, що вона брала двічі позику. (Я на 100% вважаю це не правдою). Я це клопотання підтримую. Адвокат відповідачки – Желіховський заперечує. Головуючий суддя Корнієнко – відмовив у задоволенні клопотання.

 5. Клопотання моє про запит до місця роботи відповідачки, на предмет її офіційних відпусток та відряджень і отримання з цього приводу довідки з підприємства, щоб спростувати або підтвердити її поїздки за кордон на датах, що вона надала в якості доказів. (Я на 100% вважаю, що воно не буде відповідати дійсності). Я це клопотання підтримую. Адвокат відповідачки – Желіховський заперечує. Головуючий суддя Корнієнко – відмовив у задоволенні клопотання.

 6. Клопотання, щодо направлення запиту на підприємство УКРЗООВЕТПРОМПОСТАЧ з метою витребувати викопіровку з журналу отримання трудових книжок з підприємства (зазначаю, що трудову книжку отримала Рогинська за нотаріальним дорученням). Я своє клопотання підтримую. Адвокат відповідачки – Желіховський заперечує. Головуючий суддя Корнієнко – відмовив у задоволенні клопотання.

 7. Клопотання, щодо призначення почеркознавчої експертизи мого почерку на квитанціях сплати за електропостачання наданих суду відповідачкою. (заявляю, що там на 100% мій почерк). Я своє клопотання підтримую. Адвокат відповідачки – Желіховський заперечує. Головуючий суддя Корнієнко – відмовив у задоволенні клопотання.

 8. Розглядаються два мої заперечення з додатками у вигляді пояснень з копією мого закордонного паспорту і ілюстраціями на інтернет посилання місць, що відображені на фото де знаходимось я та відповідачка (ці додатки спростовують неправдиві пояснення Рогинської і підтверджують мої свідчення під присягою), а другі заперечення з додатками фотокарток з будівельниками, які виконують певні роботи з поясненнями до них (ці додатки до заперечення викривають факт підробки Договору на будівництво наданого до суду відповідачкою). Адвокат відповідачки – Желіховський заперечує. Головуючий суддя Корнієнко – відрізає ножицями додатки і віддає мені, а текст заперечень приєднує. (на мій погляд заперечення без додатків не несуть того інформаційного компоненту, що цілком спростовує неправду відповідачів).

       Окрім всього мені випадково стало відомо, що всі мої клопотання, докази та інформацію, що я надаю суду в матеріали справи, суддя вивчає, а потім попередньо радяться з адвокатом Желіховським по якому сценарію вони будуть пускати судовий процес, і як їм розіграти процес так, щоб суддя виніс рішення на користь відповідачки, і як з мене професійно зробити дурня використовуючи ресурс, підроблені документи та зв’язки в правоохоронних органах Василькова та далі.

        Після того, як мене зробить суддя дурнем, у них є план по такому ж сценарію з використанням підроблених документів мене за те, що я не погодився на пропозицію судді відправити в зону на підставі фальсифікації кримінального провадження №12015110140001017, яке саме було відкрито за моєю заявою, але у Васильківському ВП досить тісні (субутильницькі) зв’язки з судом, і вони, що хочуть то і роблять з людьми.

 1. Попередня корисна змова судді зі стороною відповідачів – адвокатом Желіховським:

Зокрема, я впевнився, що суддя Корнієнко за попередньою змовою з адвокатом  Желіховським зловживає своїм положенням головуючого, а саме умисно за попередньої змови з адвокатом Желіховським обриває допит свідків переносячи половину допиту на наступне засідання. Основна мета морально вимотати свідка та вимусити відмовитись приходити свідчити до суду, а також цим суддя надає адвокату Желіховському змогу добре підготуватися до допиту свідка та заздалегідь порадившись з суддею.

Наприклад:

 • 21.06.2016р. в судове засіданні з’явився свідок з мого боку, а саме Ільченко Андрій Миколайович, якого в судовому засіданні було допитано мною та моїм адвокатом Плагун Л.С.. Зазначаю, що до кінця робочого дня ще був час, але адвокат Желіховський надає «команду – посил» судді Корнієнко, що свідок стомився і вже залишилось мало часу, щоб до кінця допитати свідка, а в нього дуже багато запитань, і тому просить суд перенести допит свідка на наступне судове засідання, а суддя миттєво підтримує і задовольняє клопотання адвоката, а на клопотання мого адвоката і мої особисто реагував «как бес на ладан при экзорцизме».

            Також свідок Ільченко А.М. повідомив суду, що 20.05.2016р. до нього додому приїздили три чоловіка, які на його тиснули та радили йому, щоб останній не приходив до суду свідчити, але суддя Корнієнко, на мій погляд добре знає, що так може діяти тільки його приятель та собутильник адвокат Сорока, та просто поцікавився, на що потім відповідачка розіграла комедію за сценарієм адвоката Желіховського.  (Моё личное мнение, запугивать, - это почерк адвоката Сороки).

 

 • 27.07.2016г. в судове засідання свідок Ільченко не з’явився з невідомих мені причин, але з’явились свідки – Зателепа М.Т., Смолій М.Б.., і тоді адвокат відповідачки Желіховський категорично заявив судді, що суд не може переривати допит свідка Ільченко, якого до кінця недопитаного в попередньому судовому засіданні 21.06.2016р. і розпочинати допит наступного свідка, а потім знову до-допитувати Ільченко, а як що таке відбудеться сторона відповідачів просить суд скасувати попередні покази свідка Ільченко отримані в минулому судовому засіданні 21.06.2016р.. Сторона відповідачів виступає проти, того, щоб допитувати наступних свідків, що з’явились в суд, а потім повертатися знову до допиту свідка Ільченко А.М., а тому, як що ми (суд) допитуємо наступних свідків, то попередні покази свідка Ільченко А.М. суд повинен скасувати і не враховувати, як належні докази. Моє рішення було – перенести слухання.

 

 • 15.09.2016р. в судове засідання з’явився свідок Ільченко А.М. і адвокат відповідачки Желіховський його благополучно допитав вже маючи досить часу на підготовку питань, і як я на сьогодні розумію розробку сценарію разом з суддею, як перекрутити покази свідка Ільченко на користь відповідачки.

 • Наступним свідком в судовому засіданні 15.09.2016р. допитувався Сингаївський Павло Петрович, і знову «повтор» після того, як свідок Сингаївський був допитаний з моєї сторони -  позивача, адвокат відповідачки Желіховський заявляє клопотання судді, про перенос допиту свідка Сингаївського на наступне судове засідання мотивуючи це тим, що мало часу, щоб він зміг задати всі питання, що в нього виникли. Зокрема суддя умисно між допитом свідків робить перерву і на досить не малий час іде займатися іншими справами, які не стосуються справи по суті, а потім умисно вимотують свідків переносами, а ще як я зрозумів, вони в час перерви радяться з адвокатом по мобільному, на що бити в допиті свідка, як викрути на їх користь. Засідання закінчилось тим, що знову суд розірвав допит свідка і переніс до-допит свідка вже Сингаївського на наступне засідання на 03.11.2016р.

 

 • 03.11.2016р. коли я організував доставку в суд наступних свідків і тощо свідка Сингаївського, щоб його допитати першим, і щоб його покази суд не скасував, як на то наполягав адвокат Желіховський, але безпосередньо перед судовим засіданням десь за 30 хвилин мені передзвонила секретар Дрозденко К.О. і повідомила, що судове засідання відкладається з причин хвороби відповідачки. Я дав відбій свідкам і ми повернулись з Василькова в Київ, а свідки собі перекроїли всі плани. «Вот так действует судья по зговору с адвокатом измаривая свидетелей». Судове засідання перенесли на 22.11.2016р.

 

 • 22.11.2016р. в судове засідання з’явився я без свого адвоката та свідок Сингаївський. В цьому судовому засіданні я категорично заявив протест, щоб суддя Корнієнко не користувався своїм правом вимотувати свідків умисними переносами допиту з розривом між засіданнями, як того бажає адвокат Желіховський. Свідок був благополучно до-допитаний.

Категорично наголошую, що основна маса питань, що задаються з мого боку суддя знімає за заперечення адвоката Желіховського, а коли я прошу зняти не коректні питання, то суд у більшості випадків мені відмовляє.

 

 1. Бездіяльність головуючого, щодо запобігання злочинів проти свідків:

Заявляю, що 21.06.2016р. в судовому засіданні свідок Ільченко А.М. повідомив суду, що до нього додому приїздило три чоловіка, які йому радили не ходити у суд свідчити, щоб у останнього не виникли проблеми, але суд на це відреагував по своєму, а відповідачка розіграла комедію «стрелочницы», що це я бандит.

            Вважаю, що суддя добре знав, що невідомі особи, що залякували свідка були вірогідніше направлені адвокатом Сорокою П.Ф. дочка якого працює в суді та який де факто заволодів спірним будинком і в будинку вже провів ремонтні роботи з повною впевненістю, що суддя Корнієнко вирішить питання на користь родини генетичних шахраї Сорок, які займаються тим, що використовують судову владу (Васильківський суд) для заволодіння житлом громадян, а особливо мало захищених (є факти і потерпілі).

     Також додаю, що шайка відповідачів залякали багатьох свідків, а саме Подсуєву Т.С., яка відмовилась йти до суду з того, що вона боїться бандитів, яких вийняла відповідачка Рогинська, і свідок Смолій Г.В., яка теж відмовилась йти до суду.

       Заявляю, щодо спірного будинку (село Березанщина) адвокат Сорока зі слів мешканців села регулярно організовував приїзди та гулянки невідомих осіб, які своїм виглядом та поведінкою лякали мешканців, і я вважаю про це теж знає головуючий Корнієнко, так як він виконує замовлення родини Сорок.

 

 1. Кримінальна складова, що є системно присутня в цивільній справі №362/3153/15-ц:

Враховуючи ч. 3 ст.. 131 ЦПК України, та зміст совокупної інформації, якою я став володіти на сьогодні, то я впевнено підозрюю, що справу №362/3153/15-ц за моїм позовом на суддю Корнієнко С.В.  було свідомо розписано «наколядовано» шляхом втручання в АСДС дочкою адвоката Сороки П.Ф., Аллою Петрівною Сорокою, яка є помічником голови Васильківського міськрайонного суду, за попередньою домовленістю між суддею та адвокатом Сорокою П.Ф., і я вважаю, що в суді було скоєно злочином, який кваліфікується за ст..ст.. 364, 376-1,  КК України, так як особисто мені стало відомі про інші злочини такого характеру, а адвокат Сорока П.Ф. є більше за всіх заінтересованою особою, так як саме він та його родина по факту заволоділа спірним будинком, що належить мені та відповідачці. Про беспредел касательно втручання Сорокою А.П. в АСДС Васильківського суду мені стало, ще відомо і від силовиків.

Причиною так вважати послужило наступне:

22.06.15р., я подав до Васильківського міськрайонного суду позов до Рогинської Олени Павлівни про встановлення цивільного шлюбу 2004-2012рр. та поділ майна спірний будинок по вул.. Пархоменко, 29 с. Березанщина, Васильківський район, а 23.06.2015р. була відкрита цивільна справа  № 362/3153/15-ц, і в справу призначеного головуючим Корнієнко Сергія Валерійовича.

10.06.2015р. адвокат Сорока П.Ф. разом зі своїм сином Олександром та іншими особами на замовлення Рогинської О.П. без рішення суду організував моє виселення з будинку, а саме зірвали замки вхідної двері в будинок та зрізали болгаркою замки на вагончиках, та пограбували особисті чисельні речі, гроші, харчі, одяг, інструмент та ін.., а безпосередньо син адвоката Олександр вивозив мої речі своїм бусом додому собі та до батька.

В ніч з 10.06.2015. на 11.06.2015р. в пограбованому будинку пили горілку два дільничних інспектора Сироїд Дмитро та Юзвенко Олександр, і типа авторитет Луценко С.П. на кличку «куций» і адвокат Сорока П.Ф., яким останній проставляв могорич та відмічав тріумф перемоги, і по факту спірним будинком від 10.06.15. заволоділа родина Сорок.

09.07.2015р. за подій організованих адвокатом Сорокою П.Ф.  відкрито кримінальне провадження №12015110140001017 – слідчий Голодний в зговорі.

22.06.2015р. мною було подано позовну заяву №2243, згідно якої відкрито провадження №362/3153/15-ц від 23.06.2015р., про встановлення факту проживання 2004-2012рр. однією сім’єю, як чоловіка та дружини Письменського та Рогинської та поділ майна. (Підозрюю, що суддю Корнієнко в цю справу наколядувала Сорока А.П. – ст.. 364, 376-1 ККУ)

20.07.2015р. о 19:06 з телефону -04571-21-99-4особисто мені на мобільний телефон 050-689-09-99 зателефонувала з Васильківського суду Савчук Тетяна Іванівна помічник судді МедведєваК.В. і на протязі 11 хвилин розповідала різне і те, що мені призначено суд за позовною заявою від 20.05.2015р., Рогинської Олени Павлівни про усунення перешкод у користуванні її майном – спірним будинком по вул.. Пархоменко, 29 с. Березанщина. Секретар сповістила, що суддя виніс від 04.06.2015р Ухвалу №362/2535/15-ц та призначив слухання справи на 12.08.2015р. о 12:00 годині.

Помічник судді Савчук наполегливо твердила, щоб я обов’язково з’явився на суд, хоча я зазначив їй, що перешкод більше не чиню, але та вимагала з’явитися.

Через 14 хвилин о 19:31 Савчук Т.І. знову зателефонувала мені з приводу уточнити ім’я мого адвоката. Я твердо впевнений, що ці 14 хвилин вона спілкувалась з адвокатом Сорокою П.Ф. та розробляли відповідний план.

На суд я не з’явився, так як мені стало відомо від Фараона та Таргонського, що адвокат Сорока П.Ф. домовився з місцевим воєнкомом, щоб мене відправити під Донецьк і там вбити за то, що я почав чинити йому опір, і Сорока мене попереджав, як що я буду плутатись у нього під ногами, то мене, або заколять, або пристрелять.

20.05.2015р. Рогинської О.П. подала позові до суду і за її заявою було відкрито цивільне провадження №362/2535/15-ц,номер провадження №2/362/1702/15 суддя Медведєв К.В. і 04.06.15. було винесено ухвалу про призначення слухання справи на 12.08.2015р.

28.07.15р. 11:50 я з’явився в суд ознайомитись зі справою і зрозумів, що справа №362/2535/15-ц сфальсифікована, і те, що Рогинська О.П., 20.05.15р. не подавала ніякої позовної заяви. В справі були формальні документи, і головне, що мене нібито суд розшукував 60 діб, при всіх «понтах» адвоката Сороки мені б повістку в суд вручили б через декілька діб, а не вибивали двері і не спилювали замки, і при тому, що в заяві було вказано місце де я чиню перешкоди і мій мобільний.

Ухвала №362/2535/15-ц від 04.06.2015р. винесена суддею Медведєвим К.В. згідно позову Рогинської О.П. від 20.05.2015р.

Зазначаю важливий і суперечливий аргумент є в тому, що коли за моїм позовом від 22.06.2015р. суддя Корнієнко С.В. 23.06.2015р. виносив Ухвалу№362/3153/15-ц, провадження №2/362/1946/15, то Ухвала Корнієнковід 23.06.2015р. і Ухвала №362/2535/15-ц винесена Медведєвим від 04.06.2015р. провадження2/362/1702/15конфліктують, так як в одному і тому суді одні і ті ж особи, один до одного подали однотипні позови, за одним і тим же предметом спору. Зі слів фахівців інших судів, моя б позовна заява повинна рахуватись, як вторинна і зустрічна, але вона була прийнята, як первинна, і це додатковий доказ того, що позовна заява від Рогинської про усунення перешкод була подана пізніше дати 23.06.15р., та згідно фактів підробок Сорока вірогідно робив після 23.06.15р., а скоріш в перших числах липня 2015р. з метою ухилитися від покарання на КДКА обл.. куди я подав скаргу.

         Наголошую, що 14.06.2017р. мною в судовому засіданні було заявлено суду клопотання, щодо витребування з архіву суду справи №362/2535/15-цза позовом Рогинської до мене, і справа по суті стосується того ж спору, але суддя не звернув на це уваги, а адвокат Желіховський заявив, що даної справи вже не існує в архіві, і я вважаю, що подільники знищують сліди злочинів.

    Також май же за 2 роки спілкування з правоохоронними органами та різними цікавими особами мені стало відомо, що Алла Петрівна Сорока з легкістю може оформити заднім числом Ухвалу суду, або інше рішення, і головна проблема полягає тільки в тому, щоб суддя на якого розписуються заднім числом відповідний документ або ухвала погодився на порушення закону.

 

 1. Втручання та вирізання судового сегментів звукозапису процесу:

Носій інформації (диск наданий мені), на який здійснюється технічний аудіо запис судового засідання,  за моїм переконанням, належним чином корегується, а саме,  «вирізаються, або обрізаються»  промовлені пояснення і речення, які свідчать про порушення процесу та діючого законодавства.

       Так в судовому засіданні, яке відбулось 24.01.2017р. суддя Корнієнко С.В. заявив, що «адвокат відповідачки Желіховський В.М., вчора мені (23.01.17) телефонував на мобільний телефон,  з запитанням, чи позивач Письменський не переносить слухання справи, і запитав та уточнював у судді чи відбудеться судове засідання? А вже зранку о після 10-ї години коли розпочалося судове засідання і до суду були доставлені свідки, відповідачка і суддя повідомив мене, що сьогодні зранку адвокат Желіховський захворів і в нього температура і з цього приводу він особисто судді Корнієнко на його власний мобільний телефон надіслав «СМС» повідомлення в день слухання, що він захворів і не може з’явитися.

       На зауваження мого представника, як це розуміти, що Ви ваша честь (суддя Корнієнко) позасудовим процесом спілкуєтесь з адвокатом Желіховським використовуючи при цьому власні мобільні телефони. Це є грубим порушенням суддівської етики, на що суддя Корнієнко С.В. збентежено дав пояснення, що він з адвокатом Желіховським працює не тільки у цій справі, а вони разом працюють ще і в  інших кримінальних судових справах, і що Письменському теж дзвонили на мобільний телефон. Але я заявляю, що мені дзвонив секретар Дрозденко зі стаціонарного та одного разу зі свого мобільного.

       Наголошую, що прослухавши диск з записом цього судового засідання, я виявив, що частина цієї промови відсутня і звукозапис судового засідання від 24.01.17. різко обривається, хоча в журналі судового засідання 10:18:37 чітко зазначено «кінець звукозапису».

        Керуючись діючим законодавством, щодо запобігання корупції, я на своєму власному диктофоні  повністю веду запис судового засідання. При необхідності, можу провести експертизу, щодо його справжності, а також надаю комісії два файли з мого диктофону і з судового засідання.

     Також на моєму диктофоні чітко чутно, як суддя за рахунок робочого часу вже коли всі сторони знаходились в судовій залі (кабінет судді) вирішує власні питання, щодо придбання ним мисливських патронів певної марки, що в черговий раз підкреслює місцеву корупцію – порішати різні питання під час мисливства з певними особами.

     Цей випадок, чітко зазначає, що суддя Корнієнко діє за заздалегідь обкатаним сценарієм не об’єктивного розгляду судових справ за попередньою змовою з адвокатом Желіховським В.М., та як мені стало відомо і з іншими особами та представниками кримінального світу.

    

 1. Ігнорування і незадоволення судом (суддею Корнієнко) скарг, заяв, клопотань:

Зокрема не були задоволені мої скарги та клопотання головуючому стосовно того, щоб його секретар Дрозденко К.О. більш відповідально відносилась до ведення журналу судового засідання, а саме фіксувала ключові покази свідків з метою в подальшому полегшити фахівцям судів та всім кого це стосується роботу з матеріалами судової справи, щоб останні могли більш легко зрозуміти з печатного тексту з журналів судового засідання зміст аудіо файлів судових процесів, що є досить важливим для об’єктивного вивчення всіх обставин справи.

             Проблема, щодо зміни секретаря виникла, через те, що я 05.07.2016р. подав заяву №13884 на підставі ст.. 197 ЦПК України, щодо повного роздрукування технічного запису судового засідання від 12.05.2016р. на 10 аркушах, та сплатив за це державне мито 137 грн. 81 коп., але мені було відмовлено. Я надав повторну від 22.07.2016р. заяву №15151, але її навіть не вшили в справу згідно хронології, і вона валяється не підшита, і викладені в заявах не було задоволено, як і не задоволено багато інших клопотань.

          Результатом стала заміна секретаря, але і новопризначений теж склав «руки в боки». Я в клопотаннях просив надати в процес більш відповідальну особу – секретаря Савицьку М.В., що видно на прикладі при ведення нею журналу від 12.05.2016р., але Васильківський суд саме в цьому судовому процесі діє на замовлення адвоката Сороки та його дочки з апарату суду через головуючого Корнієнко С.В.. так як вони мають безпосередні фінансові вигоди, а саме де факто заволодіння спірним будинком.

 

 1. Порушується хронологія ведення документообігу у справі, якась «похабщина та повний бардак»:

Наприклад: клопотання про приєднання експертиз знаходяться одному томі, а експертизи в іншому, і також самі документи по датам хронологічно конфліктують.

В справі вже 4 томи, а від 22.07.2016р. заява №15151 не пронумерована і не підшита в справу, хоча останнє підшите заперечення №2150 в справі знаходиться від 01.02.2017р., а остання запис в журналі від 02.02.2017р.

 1. Втручання та крадіжка письмових матеріалів з боку суду з матеріалів справи:

         Заявляю, що мною та безпосередньої моїм попереднім адвокатом Плагун Л.С. на одному із судових засідань було заявлено трете клопотання про допит свідків і воно було додано до справи під час судового засідання, але з часом особисто я його не знайшов у справі №362/3153/15-ц. Фото справи я робив до того, як було заявлено і приєднано клопотання в судовому процесі, так після того з часом, але через певний час, як я відмовився від послуг адвоката Плагун, який за мого твердого переконання з
третього кварталу 2016р. стала методично діяти на користь відповідачів та групи шахраїв, і цьому в доказ у мене досить багато фактів, та слова самого судді Корнієнка записані на диктофон. Поведінка та дії адвоката, який істерично вмовляв мене відмовитись від показів одного з ключових свідків Ільченка А.М. та скасувати його покази в суді через винесення мною клопотання про відмову від його свідчень, явний доказ заінтересованості адвоката нашкодити мені. Додому до Ільченко приїздили бандити його залякувати, але той не зламався.

        Зокрема адвокат Плагун також хитрощами виніс клопотання про відмову від двох ключових свідків. З одного боку суддя вмовляє мене про мирову угоду, а з іншого істерично вмовляє мене мій адвокат.

      Також адвокат не один раз влаштовувала мені істерику, щодо того, що я звертаюсь до правоохоронних органів, щодо використання відповідачами фальшивих документів у справі №362/3153/15-ц та ін.., В самому процесі мій адвокат Плагун вела себе досить пасивно, а коли я намагався себе захищати вона мене лякала, як лякала і в різних інших ситуаціях, щоб я не докопувався до істини, та я за нею став замічати відверту лож. Я скажу Вам так, що досить складно грати в гру зі шахраями на бік яких, як я переконаний за гроші перейшов мій адвокат. Звичайні люди у 99% цього навіть би не помітили. У шахраїв на пару з суддею Корнієнко віртуозно це все виходило, але без Вашої допомоги навіть всі мої докази та факти є мертвими і я відчуваю загрозу своєму життю від цієї банди, яку очолив та покриває на даному етапі суддя Корнієнко С.В..

          Але головне, є в тому, що документообіг у справі №362/3153/15-ц порушено, і суддя Корнієнко дозволяє вміло позбавлятися доказів зі справи на користь відповідачів, так як зник клопотання зі списком свідків та інше, і це все відбувається з дозволу судді.

 1. Махінації в документообізі справи №362/3153/15-ц з боку судді та суду:

        Твердо і впевнено заявляю, що відповідачка Рогинська не приводилась судом до присяги, і не надавала такої, але в одному із журналів судового засідання адвокат Желіховський заявив, щоб відповідачкуРогинську допитати в якості свідка. Письмового клопотання такого не було. Рогинську не допитано в якості свідка, а тому вона може брехати все, що завгодно. Але я твердо впевнений в планах та намірах шахраїв, що судом зроблено все, щоб у справі дивним чином з’явилась присяга відповідачки Рогинської, і воно все до того йде. За використання власних потужних фінансів відповідачка, як мені відомо вже приготовила до апеляції хабар в розмірі 15 000 доларів США.

         Вважаю, що у справі №362/3153/15-ц, як у деяких інших за участю судді Корнієнка та його помічників, які теж діють на користь відповідачів відбувається системні порушення законодавства і кояться привичні кримінальні злочини.

        Стосовно вкраденого клопотання з матеріалів цивільного провадження №362/3153/15-ц в якому було зазначено список свідків, і тому є підтвердження, що я разом зі своїм першим адвокатом його не завірену копію дивився у неї в кабінеті, і ми разом з адвокатом Плагун приводили до суду одного зі свідків – Смолія Максима Борисовича, який в цьому списку був заявлений, але його не було допитано за браку часу, і я категорично впевнений, що це - 100% махінація суду на користь відповідачів за попередньої згоди з суддею.

 

 1. Зговір суду в особі головуючого судді Корнієнка у справі №362/3153/15-цта представників Васильківського ВП ГУНП в Київській області.

          Зазначаю, що 14.06.2017р. відбулось чергове засідання зі слухання цивільної справи №362/3153/15-ц, а саме з допиту свідка Берези Олександра Васильовича, який є працівником Васильківського ВП. Я заявляв суду, що свідок свідок Береза О.В. надає суперечливі покази суду під присягою, які кардинально суперечать його запротокольованим показам слідчому від 07.06.2016р. у якості свідка у кримінальному провадженні №12015110140001774, і суд на це ніяк не відреагував, але навпаки суддя задав тільки те питання, яке було вигідно для сторони відповідачів. Жалко было наблюдать за свідком Березой который с дебильным видом врал суду под присягой в інтересахвідповідачів.Я впевнений, що зі свідком Березою О.В. відпрацювалиі вказали йому, що казати в суді, щоб той надавав неправдиві покази вигідні відповідачам.

        Я имею дело редчайшими мерзавцами, а Береза которого я знаю с 2006г. подлец и попрошайка которого я просил сказать только правду которую он годом раньше дал следователю в деле №12015110140001774. (располагаю не полным видео судового процессу и додам его вместе с протоколом Берези О.В.).

              Зазвичай, я намагався суду прочитати протокол допиту свідка Берези від 07.06.2016р., але суд мені в цьому категорично відмовив, що в черговий раз говорить про упереджений, не всебічний та не об’єктивний розгляд справи по суті.Як взагалі відмовив і в приєднанні до справи №362/3153/15-ц інших протоколів допиту свідків.

       На моє особисте переконання, я припускаю на 20%, що сам суддя Корнієнко звертався до керівника Васильківського ВП – Первака В.М., щоб той надав підлеглому Березі установки говорити суду тільки то, що вигідно відповідачам, і на 80% я вважаю, що майор поліції Береза отримав хабар від Рогинської через посередників, але в любому випадку він переконаного свідчив суду неправду в інтересах грабіжників, що довгі роки на чолі з суддею Корнієнко грабують жителів Васильківського району.

 

 1. Відкритий і не прихований зговір головуючого у справі №362/3153/15-ц судді Корнієнко С.В. з адвокатом відповідачки Желіховським В.М., щодо фальсифікації судової справи і порушення процесу, упередженого, необ’єктивного та не всебічного розгляду справи на користь відповідачів

           Я позивач  14.06.2017р. на початку судового засідання намагався надати суду додаткові досить важливі письмові докази, спираючись на Ч.2. ст.. 131 ЦПК України, які за поважних причин не міг надати раніше в строки, так як тривало слідство у кримінальному провадженні №12015110140001774, що було порушеносаме за заявою відповідачки Рогинської проти мене позивача і яке стосується по суті цивільної справи №362/3153/15-ц. Насамперед я намагався надати пояснення суду, але суд за волею адвоката відповідачки Желіховського відмовив мені, і навіть відмовив мені зачитати суду це клопотання.

        В результаті істерики в судовому процесі адвоката Желіховського, суддя легко піддався на вплив адвоката, як та слабовільна маріонетка і пішов на чергове порушення процесу та закону, як зазвичай це неодноразово робив на користь відповідачів.

     Зокрема суддя надав відповідачам на вивчення мною наданих матеріалів час. Я поведінку адвоката відповідачки зняв на відео, де чітко видно, як адвокат нервує, а потім робить фото письмових документів мною наданих суду, і пише меседж у телефоні і кудись його відсилає, і переконаний, що судді Корнієнку, або його помічникам, а потім адвокат Желіховський виходить з залу судового засідання і йде на коридор 3-го поверху суду телефонувати судді і надавати Корнієнку усні вказівки. З часом з’являється суддя, який заявляє мені, що судом не може бути приєднано моє клопотання з додатками. Суд в черговий раз бере ножиці і  розрізає письмові матеріали на власний розсуд і за вказівкою адвоката Желіховського та бере до справи тільки ті, що не шкодять відповідачам, а саме забирає тільки моє заперечення, а клопотання, скаргу в прокурору, постанову слідчого, 9-ть протоколів допиту свідків відрізає та повертає мені назад. (відео на диску додаю)

         Зокрема в судовому процесі 14.06.17. адвокат Желіховський заявив, що їх сторона в подальшому надасть ще інші докази. Я впевнений, що суд їх долучить до справи, яка на 80% нашпигована фальшивими документами за попередньою змовою з суддею Корнієнко С.В..

         Зазначаю, що як я не намагався добитися правди, це все марно. Хоча суддя мені в приватній бесіді, ще в літку 2016р. особисто заявив, що він не може сказати, що вони мудаки, але рішення вже прийнято не на мою користь.

         Викладені мною факти у скарзі легко перевірити за матеріалами справи, а за потреби я Вам надам номера мобільних всіх осіб за допомогою яких можна буде легко відслідкувати хронологію злочинів та підтвердити зговір між суддею та відповідачами.

          Я твердо уверен, что в Васильковском суде более половины «денежных дел» которые вел судья Корниенко сфабрикованы и фальсифицированы поддельными документами, а вернее их копиями, что грубо нарушает ст. 64 ЦПК Украины.

 

 1. Порушення суддівської етики і приватневмовляння мене позивача на мирову угоду:

      Зазначаю і наголошую, що суддя Корнієнко С.В. мав зі мною три приватні розмови, пропонуючи мені укласти мирову угоду з відповідачами і злочинцями, та наполягав, щоб я особисто без участі адвоката зустрівся з відповідачкою Рогинською та з її адвокатом і домовився. Особисто я в цьому вбачаю опрацьовану аферу, яку спланував адвокат Петро Сорока разом адвокатом Желіховським, але вирішили діяти через суддю Корнієнко.

Оскільки сценарій шахрайства по плану адвоката Сороки за участю судді та інших осіб не досить добре виходив і він мене планував вбити, як я розумію двічі. Шахраям було потрібно, щоб я пішов на мирову угоду в результаті якої відбулось би автоматичне зняття арешту з будинку, а вони його вже по відпрацьованій схемі реалізували б, як то зробили з майном Фурманової Ольги Іванівни та інших громадян, яких вони на протязі довгих років грабують та як я вважаю навіть одиноких п’яничок вбивають.

       Скажу так, от судьи Корниенко трупами не смердит, он стал обычным мошенником извратившись взятками, но церковные свечи во время судебных заседания палит постоянно, а значит еще не совсем потерян. Спасите его душу отлучив от тяжелой работы судьей где он совершает системные преступления и грешит. Легко вбитилюдину, це алгоритм адвоката Сороки П.Ф.. – дуже мрячний тип і зовні досить сильно схожий на цигана. Цигани це одна із нам відомих народностей, що до своїх злочинів і шахрайств частіше за усіх залучають власних дітей, що відкрито і цинічно робить адвокат Сорока залучивши до злочинів дочку і сина.

       Я дав судді Корнієнку зрозуміти, що я не піду на поклон до жуликів та аферистів і пояснив, що мені потрібна правда і я прийшов в суд її встановити, на що суддя Корнієнко С.В. відповів: « Письменський, а кому нужна эта ваша правда, что вы с ней будете делать? По майдану багать и всем объявлять?». Але я йому відповів: «що це в душі, це перед Богом». А як, що це у вас в душі і перед Богом, то це вам треба йти до церкви. Суддя Корнієнко запропонував мені розійтися по краям, як це  зазвичай висловлюють на жаргоні «блатарі» під час вирішення складних питань. Всі ці три приватні розмови з суддею мною записані на диктофон, і я їх Вам, як і суспільству надаю в додатковій окремій скарзі.

 

NB. Зазначаю, що не тільки суддя Корнієнко С.В. в позасудовий час та в поза судовому процесі за №362/3153/15-ц співпрацює з відповідачами на їх користь, але і його секретарі, які під час судового засідання вносять в журнал засідання суду зазвичай тільки ту інформацію, що насамперед вигідна відповідачам та діє їм на користь, та вибірково вносять інформацію яка легко перекручується і стає не об’єктивною та упередженою. Я твердо переконаний, і вважаю, що це робиться за вказівкою судді Корнієнка та на замовлення групи шахраїв та відповідачки Рогинської, яка їх досить щедро та жирно фінансує.

_________________________________________________________________________________

(день, місяць, рік або період часу, коли суддею (суддями) допущено неналежну поведінку, зазначте факти з цього приводу)

 6. Посилання на фактичні дані (свідчення, докази, матеріали справи), що підтверджують викладені у дисциплінарній скарзі відомості*:

 ___________________________________________________________________________________________

(зокрема, судові рішення судів вищої інстанції, які свідчать про порушення норм права суддею нижчої інстанції, інші документи, що підтверджують викладені у дисциплінарній скарзі факти)

До дисциплінарної скарги додаю з матеріалів судової справи №362/3153/15-ц зокрема:

 

 1. Фото судді Васильківського міськрайонного суду Корнієнка С.В. ------------------ 1 шт.

 2. Копія витягів з ЄРДР, щодо порушення проти відповідачів кримінальних проваджень (№12015110140001017;№42016111200000044; №12016100040002368; №12016110200000756; №42016111200000176;№12016110140002385), за фактом підробки і використання в судовому процесі №362/3153/15-ц більше як десяти копій письмових доказів ---  6 арк.

 

 1. Копія підроблених Договору підряду  № 17/05  на будівництво від 15.05.2006р. та додатків  № №1,2,3 до нього: акт №1 від 15.06.2006р. акт №2 від 20.12.2006р. акт №3 від 20.02.2007р. згідно договору  підряду  №17/05  та ліцензії на будівництво   від 15.05.2006р. фірмою ПП «Алекс Плюс» в особі директора Кучака Ю.Ф. та відповідачки у справі №362/3153/15-ц Рогинської О.П. ------------------------------------------------ 7 арк.

 2. Копія підробленого договору оренду житла відповідачкою у Терещенко Л.Ф. від 15.03.2002 року в місті Києві по Братиславська, 18, кв. ХХХ та додатків до нього -- 2 арк.

 3. Копія підробленого Договору оренди житла відповідачкою у Стефюк Л.П. від 03.04.2010р. в с. Юровка, по вул.. Шевченко, ХХ. Києво-Святошинського р-ну -- 5 арк.

 4. Копія підробленогона фірмовому бланку листа відповіді на адвокатський запит наданий «Адвокатському об’єднанню «ЛЮДИНА І ПРАВО» в особі адвоката Желіховського В.М.» фірмою ПП «СМІ» вихідний №01-02 від 19.02.2016р. ----- 1арк.

 

 1. Копія клопотання від 02.12.2015р. про витребування у відповідачки оригіналів письмових доказів підроблених документів (том-2, арк. 99- 103) --------------------- 3 арк.

 

 1. Копія клопотання від 17.12.2015р. про витребування у відповідачки оригіналів письмових доказів підроблених документів (том-2, арк. 177 (у справі 2 сторінки) -1 арк.

 

 1. Копія заяви№3411 від 18.02.2016р. про витребування у відповідачки оригіналів письмових доказів підроблених документів та обґрунтування достовірності документов поданих відповідачкою  (том-2, арк. 211 – 217) ------------------------------------------- 3 арк.

 

 1. Копія клопотання№3598 від 22.02.2016р. про призначення судово технічної експертизи оригіналів підроблених документів наданих відповідачами у справу №362/3153/15-ц в якості письмових доказів (том-3, арк. 68- 70) ---------------------- 3 арк.

 

 1. Копія клопотання№15153 від 22.07.2017р. про витребування у відповідачки оригіналів письмових документів наданих до справи №362/3153/15-цу якості письмових доказів та направлення їх на експертизу (том-3, арк. 155 – 159) -------- 3 арк.

 

 1. Копія повторного клопотання від 19.06.17р., щодо приєднання у справу №362/3153/15-ц письмових доказів з кримінального провадження №12015110140001774 порушеного місцевою прокуратурою проти мене за заявою відповідачки і стосується не тільки спору по суті, але і моєї особистості як громадянина, що доказує мою непричетність до скоєного злочину та надає можливість об’єктивності розгляду справи (13стор) -- 7 арк.

 2. Постанова про закриття кримінального провадження №12015110140001774 ----- 6 арк.

 3. Завірена копія протоколу допиту свідка Берези О.В. від 07.06.2016р., ------------- 4 арк.

 4. Копія нотаріальної заяви Смолія Максима Борисовича, щодо подій, які стали

причиною подачі мною позову до суду ----------------------------------------------------- 1 арк.

 1. Копія нотаріальної заяви Сингаївського Павла Петровича, щодо подій, які стали

причиною подачі мною позову до суду ----------------------------------------------------- 1 арк.

 1. Заява до Вищої ради правосуддя та копія в ГПУ -------------------------------- 6 арк.

 2. Одна зі схем оформлення документів заднім числом у Васильківському міськрайонному суді Київської області ------------------------------------------- 1 арк.

 3. Роздруківка з диктофонного запису моєї приватної розмови с суддею Корнієнко де він відкрився про те, що має зговір з відповідачами (6 стор) ------------- 3 арк.

 4. DVDдиск на якому відображені цифрові файли: -------------- 1 шт.

20.1. Три фали відео судового засідання №362/3153/15-ц від 14.06.17.

     - У першому файлі відео видно, як адвокат Желіховський починає скеровувати суддею Корнієнко вимагаючи призупинити процес, а потім знервовано вивчає документи і по телефону надає вказівки судді, які документи долучати до справи, а які відкинути. Також на відео 2 и 3 зафіксовано, як свідок працівник місцевої поліції Береза бреше суду за попередньою вказівкою начальства, або за отриманий хабар.

20.2. Копія вироку Васильківського суду за 2009р. де я визнаний потерпілим і власником будинку по вул.. Пархоменко, 29 с. Березанщина.

20.3. Дев’ять протоколів допиту свідків у справі №12015110140001774, яка порушена за заявою відповідачки Рогинської проти мене позивача.

20.4. Чотирнадцять нотаріально завірених заяв свідків у вигляді відповідей на адвокатські запити у справі №362/3153/15-ц.

20.5. Фотокопії частини різних письмових доказів наданих до суду позивачем Письменським С.В. у справу №362/3153/15-ц, але, що ігноруються суддею Корнієнко С.В. за зговором з групою Васильківських аферистів.

20.6. Фото позивача та відповідачки та інші різні фотокартки в т.ч. спірного будинку яким заволодів адвокат Сорока та його родина, а суддя Корнієнко йому в цьому допомагає.

20.7. Фотокопії п’яти заяв та клопотань про вилучення у відповідачки Рогинської оригіналів підроблених документів. Суддя Корнієнко проігнорував ці документи.

20.8. Ілюстрована диктофонна запис приватної розмови мене з суддею Корнієнком де він мене 10.06.16 вмовляє піти зі злодіями на мирову угоду.

20.9. Відео звернення Фурманової О.І. потерпілої від злочинної діяльності судді Корнієнка С.В. та у якої суддя разом з шахраями забрав трикімнатну квартиру у місті Васильків Київської обл.. і це теж на підставі сфабрикованої цивільної справи порушуючи ст.. 64 ЦПК України.

20.10. Звукозапис суду від 24.01.2017р. де суддя Корнієнка С.В. вказує на те, що вони разом з адвокатом працюють не тільки по цивільним справам, а ще і по кримінальним, і тому адвокат відповідачки йому дзвонить на мобільній телефон. Це доказ взаємодії та шахрайства судді Корнієнка.

20.11. Цифрові фото письмових доказів, щодо прямої причетності судді Корнієнка до організованого злочину разом з іншими правоохоронцями та шахраями. В цій папці знаходяться прямі уліки про кримінальний злочин скоєний правоохоронцями по зговору з суддею Корнієнко на користь злочинців.

20.12. Цифрові фото різні кримінальних справ, що стосується факту підробки та фабрикування цивільної справи №362/3153/15-ц підробленими документами та свідчить про зговір суду з шахраями та злочинцями.

20.13. Додаткова інформація відео обзір про злочини у Васильківському суді та інформація про діючих осіб злочинного картелю міста Васильків, які під прикриттям правоохоронців грабують простих та незахищених людей.

20.14. Пакет копій підроблених документів, які сторона відповідачів разом зі шахраями за попередньої змови з суддею Корнієнко С.В. подала до змісту цивільного провадження №362/3153/15-ц з метою, щоб суддя спираючись на них виніс неправомірне рішення суду відпрацювавши хабара, а замовники отримали все моє майно.

20.15. Цифрові фотокартки діючих осіб, що приймають участь в судовому процесі №362/3153/15-цта займаються шахрайством і злочинами поза ним. 

 

З огляду на викладене прошу  притягти  суддю 

Васильківського міськрайонного суду Київської області - 

Корнієнка Сергія Валерійовича

до дисциплінарної відповідальності та позбавити повноважень судді за причин скоєних ним кримінальних злочинів та посадових правопорушень.

 

Прошу вирішити питання, щодо вилучення у відповідачки та шахраїв оригіналів підроблених документів, та придати судовій справі №362/3153/15-цоб’єктивний, неупереджений, прозорий та всебічний розгляд для встановлення істини, а щодо злочинців прошу направити з приписом відповідні матеріали до слідчих органів прокуратури Київської області, ГПУ, СБУ, НАБУ, САПУ та ін...

  Усі зазначені мною відомості та подані матеріали є правдивими. Я обізнаний із тим, що у разі поширення неправдивої інформації мене може бути притягнуто до встановленої законом відповідальності.

 

   «____» ______________ 2017 року*                                                                   ____________

                                                                                                                                                           (підпис скаржника

                                                                                                                                                     або його представника)*

* обов’язково для заповнення

 

Конечно, это мои оценочные суждения, но факты, уголовные дела, сфабрикованное дело №362/3153/15-ц в суде за моим иском за участием ОГ в т.ч. судьи и ответчиков, плеяда ограбленных граждан Васильковского района с участием судей их убедительно подтверждает.

Коррупция

blockquoteКорру́пция (от лат. corrumpere — растлевать, лат. corruptio — подкуп, порча, растление, продажность, разложение) — термин, обозначающий обычно использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим официальным статусом авторитета, возможностей, связей в целях личной выгоды, противоречащее законодательству и моральным установкам...

By wikipedia.org

Подробнее...

Контакты

address

Адрес:
Украина, г. Киев

 
phone

Телефон:
+38-098-672-46-77

 
email

E-mail:
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

...

Бюро переводов "Вересень" в Киеве предоставляет профессиональные и качественные переводы текстов и документов любой сложности и объемов, на все основные языки, и по лучшим ценам.

Бюро переводов "Вересень" в Киеве выполнит письменный перевод как с основных языков, так и на основные языки.

Наше бюро переводов "Вересень" может выполнить технический перевод, экономический перевод, медицинский перевод, юридический перевод.

Заказать перевод документов можно на нашем сайте bpveresen.com.ua.

Нужен нотариальный перевод? Обратитесь в бюро переводов "Вересень" в Киеве.

Присяжный переводчик и апостиль документов в одном месте.