Защищая свои конституционные права, мы защиаем свою свободу +38-098-672-46-77Позвоните мне для оказания поддержки

Навигатор сайта

СКАРГА-2 НА СУДЬЮ КОРНИЕНКО

ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ

вул. Студентська, 12-А, м.

Київ, 04050

Скарга щодо дисциплінарного проступку судді (суддів)

(дисциплінарна скарга)

 1. Інформація про скаржника:

 Скаржник* Письменський Сергій  Володимирович   

______________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, для адвоката – зазначити № та дату видачі  свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та посвідчення адвоката)

    1. Адреса місця проживання (перебування) фізичної особи або місцезнаходження юридичної особи*:

_Київська обл с. Мар’янівка, вул.Гагаріна, 9(за даною адресою не проживаю)

           

Адреса для направлення повідомлень:

______________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область, населений пункт, вулиця, номер будинку, квартири)

1.3.. Номери засобів зв’язку*:  тел. 050-689-ХХ-ХХ,  

______________________________________________________________________________________

(домашній, робочий або мобільний номер телефону, електронна адреса)

1.4. Статус скаржника:  позивач  в цивільній справі №362/3153/15-ц, відкритій 23.06.2015р.

____________________________________________________________________________________________

                                       (сторона, третя особа, представник сторони (адвокат), інші учасники судового процесу тощо)

 Інформація про суддю (суддів)*: Корнієнко Сергій Валерійович,

                        суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області

                                                                                    (прізвище, ім’я, по батькові та посада судді (суддів),

____________________________________________________________________________________________________________________________

щодо якого (яких) подається дисциплінарна скарга)

___________________________________________________________________________________________________________________________

 3. Інформація у судовій справі: справа № 362/3153/15-ц від 23.06.2015 р. про встановлення факту шлюбних відносин та проживання однією сім’єю  як чоловіка та дружини 2004-2012рр.

  _________________________________________________________________

   (якщо неналежна поведінка судді (суддів) мала місце під час розгляду справи, за наявності інформації  зазначити номер справи, сторони у справі, предмет судового розгляду; за наявності судового рішення – його  дату та номер)

 

4. У чому полягає неналежна поведінка судді (суддів)? Зазначте одну або декілька підстав дисциплінарної відповідальності судді (суддів) відповідно до частини першої статті 106 Закону України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів»                (далі – Закон України № 1402-VIII)*:

 

     умисне або внаслідок недбалості:

                  незаконна відмова в доступі до правосуддя (у тому числі незаконна відмова в розгляді по суті позовної заяви, апеляційної, касаційної скарги тощо) або інше істотне порушення норм процесуального права під час здійснення правосуддя, що унеможливило учасниками судового процесу реалізацію наданих їм процесуальних прав та виконання процесуальних обов’язків або призвело до порушення правил щодо юрисдикції або складу суду;

                  незазначення в судовому рішенні мотивів прийняття або відхилення аргументів сторін щодо суті спору;

                  порушення засад гласності і відкритості судового процесу;

                  порушення засад рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;

                  незабезпечення обвинуваченому права на захист, перешкоджання реалізації прав інших учасників судового процесу;

               порушення правил щодо відводу (самовідводу);

          безпідставне затягування або невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом, зволікання з виготовленням вмотивованого судового рішення, несвоєчасне надання суддею копії судового рішення для її внесення до Єдиного державного реєстру судових рішень;

     допущення суддею поведінки, що порочить звання судді або підриває авторитет правосуддя, зокрема в питаннях моралі, чесності, непідкупності, відповідності способу життя судді його статусу, дотримання інших норм суддівської етики та стандартів поведінки, які забезпечують суспільну довіру до суду, прояв неповаги до інших суддів, адвокатів, експертів, свідків чи інших учасників судового процесу;

     умисне або у зв’язку з очевидною недбалістю допущення суддею, який брав участь в ухваленні судового рішення, порушення прав людини і основоположних свобод;

     розголошення суддею таємниці, що охороняється законом, у тому числі таємниці нарадчої кімнати, або інформації, що стала відомою судді під час розгляду справи у закритому судовому засіданні;

     неповідомлення суддею Вищої ради правосуддя та Генерального прокурора про випадок втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя, у тому числі про звернення до нього учасників судового процесу чи інших осіб, включаючи осіб, уповноважених на виконання функцій держави, з приводу конкретних справ, що перебувають у провадженні судді, якщо таке звернення відбулося в інший, ніж передбачено процесуальним законодавством, спосіб упродовж п’яти днів після того, як йому стало відомо про такий випадок;

     неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Ради суддів України про реальний чи потенційний конфлікт інтересів судді (крім випадків, коли конфлікт інтересів врегульовується в порядку, визначеному процесуальним законом);

     втручання у процес здійснення правосуддя іншими суддями;

     неподання або несвоєчасне подання для оприлюднення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому законодавством у сфері запобігання корупції;

     зазначення в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, завідомо неправдивих відомостей або умисне незазначення відомостей, визначених законодавством;

     використання статусу судді з метою незаконного отримання ним або третіми особами матеріальних благ або іншої вигоди, якщо таке правопорушення не містить складу злочину або кримінального проступку;

     допущення суддею недоброчесної поведінки, у тому числі здійснення суддею або членами його сім’ї витрат, що перевищують доходи такого судді та доходи членів його сім’ї; встановлення невідповідності рівня життя судді задекларованим доходам; непідтвердження суддею законності джерела походження майна;

     ненадання інформації або надання завідомо недостовірної інформації на законну вимогу члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та/або члена Вищої ради правосуддя;

     непроходження курсу підвищення кваліфікації в Національній школі суддів України відповідно до направлення, визначеного органом, що здійснює дисциплінарне провадження щодо суддів, або непроходження подальшого кваліфікаційного оцінювання для підтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді, або непідтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді за результатами цього кваліфікаційного оцінювання;

    визнання судді винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, у випадках, установлених законом;

    неподання або несвоєчасне подання декларації родинних зв'язків суддею в порядку, визначеному Законом;

    подання у декларації родинних зв’язків судді завідомо недостовірних (у тому числі неповних) відомостей;

    неподання або несвоєчасне подання декларації доброчесності суддею в порядку, визначеному  Законом;

    декларування завідомо недостовірних (у тому числі неповних) тверджень у декларації доброчесності судді.

 

5. Конкретні відомості про наявність у поведінці судді (суддів) ознак дисциплінарного проступку, який може бути підставою дисциплінарної відповідальності судді (суддів)*:

 

В скарзі я надаю роздруківку диктофонного запису приватної розмови між мною і суддею Васильківського суду Київської обл.. Корнієнком С.В. де він мене категорично зламує, щоб я пішов на переговори з шахраями з кола його друзів.

Зміст, факти та прямі докази цієї скарги безпосередньо підтверджують пряму участь судді Корнієнка в шахрайських схемах по заволодінню майном громадян з використанням службової посади судді, який іменем України узаконює махінації, рейдерство та рекет і з цього живеться.

Особисто суддя Корнієнко намагався зламати мене на користь відповідачів та групи шахраїв на чолі з самім собою, адвокатом Сорокою та адвокатом Желіховським, щоб я відмовився від свого позову до Рогинської за якою стоїть адвокат Сорока, дочка, якого Алла Петрівна Сорока є помічником голови Васильківського суду та яка приймає активну участь в злочинах батька.

         На підтвердження викладеної мною інформації я надаю на DVDдиску три файли запису диктофону випадкової приватної розмови з суддею Корнієнко головуючим у справі №362/3153/15-ц, які ілюстровано та ідентифіковано за допомогою фотокартки судді Корнієнка С.В. та інших осіб злочину. За необхідності та залюбки я надам записи на експертизу.

          Стосовно одного з файлів ключової розмови з суддею я зробив текстову роздруківку розмови, а дві інші розмови відбувалися в такому ж ключі і форматі та мали на меті зламати мене, щоб я відмовився від позову на користь злочинців.

         Як я розумію справа №362/3153/15-ц за моїм позовом доситьскладна для судді в тому, щоб він міг легко винести неправомірне рішення на користь відповідачів, а гроші 5 000 у.о. повертати відповідачці Рогинській суддя вірогідно не хоче, та ще при тому, що і Сорока на суддю тисне, через то, що цей адвокат аферист місцевий мільйонер в моєму будинку вже разом зі своїм сином Олександром зробили оздоблювальний ремонт з повною впевненістю, що вони вирішать всі питання в суді де у них все куплено, як то особисто мені заявляв сам адвокат Сорока, та застерігав і погрожував мені, щоб я не рипався і не плутався в нього під ногами, а то мене заколять, або пристрелять.

Вот така мерзота діє у Васильківському суді, яка покривається місцевою поліцією.

        Вважаю, що суддя за попередньої змови з шахраями намагався зламати мене, щоб я пішов на мирову угоду зі злодіями. Після чого суддя знімає арешт з будинку, а шахраї його зразу перепродадуть, а мене звинуватять у всіх гріхах, для чого вони вже теж сфабрикували проти мене справу підробленими документами, які додали до матеріалів кримінального провадження №12015110140001017відкритого за моєю заявою.

         Справа в тому, що як би я погодився піти на мирову угоду, аферисти мене кинули б по повній програмі. З урахуванням історії та психології на компроміс за шахраями ні за яких умов йти не можна, і з ними треба діяти тільки по закону, що я намагаюсь і робити, та розраховую на Вашу допомогу.

          Я скаржник Письменський Сергій Володимирович заявляю про злочини у Васильківському міжрайонному суді Київської області, які відбуваються через порушення присяги та судейської етики суддею, законів, чинного законодавства, та безпосередньо ст.. 64 ЦПК України і попередній усвідомлюваний зговір між суддею Корнієнком С.В. і різного роду шахраями та злочинцями, які заволоділи моїм майном.

         Суддя Корнієнко на замовлення систематично і довгий період часу за гроші (хабарі) виносить неправомірні рішення суду на користь злодіїв (замовників), і особисто мені на сьогодні частково відомі їх прізвища (адвокат Сорока П.Ф., адвокат Желіховський, слідчий Васильківського ВП Дмитров та ін.). 

          Шахраї за попереднім зговором з суддею у приватних бесідах обговорюють та розробляють план та сценарій за яким суддя разом з ними цинічно розігрує зазвичай цивільний процес з використанням копій підроблених та фальшивих документів, сфабрикованих доказів та інших елементів схеми для того, щоб рішення суду мало більш менш пристойний вигляд та спиралось на якісь документи, і щоб у правоохоронних органів не було можливості виявити злочин та притягнути винних до кримінальної відповідальності.

       Зазвичай, як що кримінальний злочин, щодо підробки і використання в судовому процесі завідомо підроблених документів виявляє противна сторона і за ст.. 358 КК України, або край рідко за ст.. 190 ККУ у неї с «ледорубом в руках» дивним чином виходить порушити кримінальну справу, то згідно ст.. 218 КПК України кримінальне провадження автоматично реєструється СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській обл.. і на цьому етапі зазвичай наступають феєричні «сношения» та інцест між правоохоронцями, звичайними злодіями та перевертнями тріади в пагонах і мантіях, які користуючись юридичною безграмотністю населення професійно приховують злочини один одного, а в результаті заволодівають майном та речами громадян, а потім призначені на сходці особи реалізують майно людей і віддають частку правоохоронцям та судді, а в моєму випадку це судді Корнієнку С.В., слідчому Дмитрову М.В. та іншим особам, яких зазвичай легко може встановити слідство, бо матеріалів і доказів у мене досить достатньо. 

        Зазвичай не можна казати, що всі поліцейські тварюки та злочинці, але  зазвичай такі існують та які за довгі роки в органах організували кримінальний картель, який досить успішно існує за рахунок хабарів від шахраїв, аферистів, злодіїв, або що передаються через адвокатів рішал, які зазвичай самі інколи виступають активними учасниками рейдерства та рекету майна громадян.

        Зазначаю, що місцева прокуратура Василькова не в силах справиться с таким досвідченим аксакалом брехні у Васильківській поліції, як слідчий майор Дмитров, який професійно покриває злочини свого друга судді Корнієнка, які скоєно в судовому процесі однією зі сторін під головування судді Корнієнко та попередньої змови з ним.

       Досить цікавим є те, що раніше злочинна діяльність судді Корнієнка разом з іншими злодіями та шахраями стосувалась тільки мало захищених, пенсіонерів, п’яничок, слабких, то зараз ці особи втратили розум, як кажуть «слетели с катушек», вони почали віджимати житло і вже у досить соціально адаптованих громадян.

               Зокрема, щодо вищевикладеного мною алгоритму злочинної діяльності судді Корнієнка С.В. особисто я Письменський С.В. до цього маю пряме і безпосереднє відношення, як потерпілий, і особисто я знаходжусь в описаній мною схемі за участю судді та інших шахраїв.

       Особисто я потрапив на шахрайський конвеєр Васильківського суду після мого пограбування та привласнення всього майна, і всього, що в мене було, як і самого будинку по вул.. Пархоменка, 29, с. Березанщина, Васильківського р-ну. Сталось моє пограбування та незаконне виселення з будинку 10.06.2015р. злодіями, яких очолював адвокат Сорока П.Ф. разом зі своїм сином за участі моєї колишньої цивільної дружини Рогинської, та за моєї відсутності вдома. Група осіб виламали замки вхідних дверей, ввірвались в будинок та заволоділи всім, що там було. З часом з п’ятого разу через слідчого суддю було відкрито кримінальне провадження №12015110140001017 слідством кваліфіковане за Ч.1 ст. 185 КК України, хоча мої речі син адвоката Сороки вивозив з подвір’я домогосподарства своїм бусом відкрито прямо у сусідів на очах, які останніх зупиняли, і казали, що це речі належать Письменському, але під ними суд та Васильківський ВП лежить ніби то повія з кільцевої.

          Керівником та організатором мого пограбування виступав адвокат Сорока П.Ф., який є другом судді Корнієнко С.В., та має дочку Аллу Петрівну, яка працює помічником голови Васильківського суду, та яка покриває батька. Родина Сорок займається рейдерством майна громадян, яке узаконює через суд, і я тому маю залізні докази, а також деяких осіб зненацька застає смерть, а майно опиняється в руках Сорок, і такий випадок можна легко встановити, перевіряючи декларацію Алли Петрівни Сороки, - де зазначена двокімнатна квартира в с. Данилівка, та багато іншого.

         Після мого пограбування 10.06.15. та незаконного виселення з будинку без рішення суду, я 22.06.2015р. був вимушений звернутися до Васильківського міськрайонного суду з позовом до гр.. Рогинської Олени Павлівни, щодо встановлення факту сумісного проживання однією сім’єю  як чоловіка та дружини 2004-2012рр.. та поділ майна.

       23.06.2015р. Васильківським судом було відкрито цивільну справу №362/3153/15-ц де було призначеного головуючим суддю Корнієнка С.В..

        З урахуванням багатьох обставин та відомої мені інформації, я твердо переконаний,  що суддя Корнієнко отримав цивільну справу №362/3153/15-ц за моїм позовом не випадково, а за попереднім зговором з групою злочинців та шахраїв на так званій «нараді – сходці», як то він мені особисто заявив, і додаю диктофонну запис.

       Взагалі всім моїм майном і будинком заволоділа родина адвоката Сороки, при цьому моя колишня дружина Рогинська віддала половину нашого будинку якого ми разом збудували і в якому разом жили адвокату Сорокі, тільки за то, що він повинен був зі мною фізично розправитись.

         Зазначаю, що в грошах та іншої матеріальної нужди колишня дружина на момент розбірок не мала, а її кеш десь представляв порядку 250 000 доларів США, а можливо і більше. Рогинська легко дає хабарі правоохоронцям, щоб ті діяли за її вказівкою та планом адвоката Сороки. Також був випадок коли адвокат Сорока з легкістю бігав організовував моє вбивство під Донецьком, і для цього мене виловлювали місцеві «бандоси», щоб заламати і узаконено відправити мене в АТО і там вбити, і мені це особисто сказав начальник слідства Фараон О.Л.. Ось чому у мене виникає підозра, щодо вбивства, а імовірно отруєння п’яниць, яких обхожує родина Сорок, та майно яких потрапляє до рук Сорок, і це є окремі злочини, як і втручання в АСДС Василькова Сорокою А.П. дочкою адвоката Сороки, і можливо суддя Корнієнко це все знає.

      

        Цивільне провадження №362/3153/15-ц за моїм позовом до Рогинської було інтенсивно нашпиговане копіями підроблених документів, на підставі яких суддя Корнієнко С.В. має винести неправомірне судове рішення на користь відповідачки Рогинської та інших шахраїв до складу яких входить адвокат Сорока П.Ф., адвокат Желіховський В.М., Сорока А.П., Сорока О.П., Дмитров М.В. та ін..

      Після того, як я зрозумів, що відбувається особисто за моїми заявами уповноваженими органами були відкриті кримінальні провадження №42016111200000044; №12016100040002368; №12016110200000756; №42016111200000176 за ст.. 358 КК України, одно з яких №12016110140002385 відкрито СВ Васильківського ВП, але як я то вказував в алгоритмі поліція знаходиться в зговорі з суддею і покривають злочин на першому рівні, від такого самого злочину постраждала гр.. Фурманова Ольга Іванівна, а саме у її родини шахраї за участю судді Корнієнка С.В. забрали трикімнатну квартиру. 

      Окремо хочу зазначити, що досить наполегливо протистоїть діям шахраїв Васильківського угруповання Києво-Святошинська місцева прокуратура на чолі з керівником Дмитрунь Ю.О., але судді в його компетенцію не входять, а тому, я вирішив звернутися до ВРП України.

 

       Категорично заявляю, що на суддю Корнієнка з мого боку не діють ніякі доводи, докази, обґрунтовані клопотання, переконання, факти про те, що сторона відповідачів надала в суд, в цивільну справу №362/3153/15-ц під його головуваннямзвичайні ксерокопіїпідроблених документів та ще і ніким не завірені. Я впевнений і твердо переконаний, що суддя Корнієнко благословив відповідачів на такі дії шахрайства, і сам все добре на цьому розуміється так, як це є ними накатаний сценарій з використання сфабрикованих документів для отримання неправомірних рішень ім’ям України на користь звичайних злочинців та шахраїв з використанням влади та службової посади судді.

         

      Вважаю, що сценарій який би всіх влаштував мені готував суддя Корнієнко за попередньої координації з адвокатом Сорокою П.Ф. та його дочкою Аллою Петрівною, за активної участі в судовому процесі адвоката Желіховського В.М. та інших осіб.

 

      Нижче привожу текст однієї з трьох приватних розмов між мною позивачем у цивільному провадженні №362/3153/15-ц Письменським Сергієм Володимировичем та з суддею Васильківського міськрайонного суду Корнієнком Сергієм Валерійовичем, які мною було записано на диктофони.

     Приватна розмова відбулась 10.06.2016р. в робочому кабінеті судді, який розташовано на третьому поверсі Васильківського суду.

(для більшої зрозумілості суті та цілей розмови, в скобках до тексту я надаю корегуючи пояснення та уточнення до самої розмови).

 

Письменский: Сегодня 10-е июня 2016 года я (Письменский С.В.) направляюсь в Васильковский міськрайонний суд (Киевской области) в канцелярию и к Корниенко отдать диск.

 

Письменский: Здравствуйте, (в момент сдачи в канцелярию документов) я хотел сдать заяву да, клопотання на 21 июня 2016г. на 15-30, это мне диск записать просто нужно.

 

Письменский: Здравствуйте (вхожу в кабинет судьи где сидят секретари), приятного аппетита, я написал заявления, что бы записать на новый диск судебное заседание.

 

Дрозденко К.А.:(секретарь судьи Корниенко) на этот диск?

 

Письменский: нет нет, на такой, на такой точно диск (я отдаю секретарю диск 4,7 гБт для повторной записи судебного заседания, так как диск первый был поврежден), мне секретарь рекомендует обратиться к судье.

 

Письменский:(вхожу в кабинет к судье Васильковского суда Корниенко Сергею Валерьевичу) Здравствуйте Сергей Валерьевич, (судья просит меня закрыть дверь, что бы его секретари не слышали его приватную беседу со мной, и судья Корниенко мне говорит).

 

Судья Корниенко С.В.: Поступило предложение, какая сумму вас устроит, и по какой цене вы (Письменский) хотели бы приобрети этот спорный дом (по ул. Пархоменко, 29, с. Березанщина, Васильковского р-на, Киевской области), она (ответчица Рогинская) вам предлагает купить у нее дом. (я понимал, что это развод, что бы я согласился, а судья снял арест с дома, и они его быстро продали).

 

Письменский:(Перебиваю судью, но тот обрывает меня), и я говорю: хорошо, хорошо, хорошо, говорите.

 

Судья Корниенко С.В.: Ну я не знаю, как вам остаться.

 

Письменский: Сергей Валерьевич, вот смотрите...

 

Судья Корниенко С.В.: Давайте так, что бы вы с ней (ответчицей Рогинской Еленой Павловной) рассчитались, дом останется за вами и все дела, и это алгоритмный разговор. Хотят, что бы вы (Письменский) приобрели. Ну он же вызнан по 1/2 ?

 

Письменский: Ну да...

 

Судья Корниенко С.В.: Иначе вопрос ставится, что бы разойтись по краям, кто то должен уступить. Новая такая идея прозвучала, что она готова пойти на уступки, что бы вы приобрели, а она этот дом оставит вам. Подумайте!

(То о чем я утверждал в тексте, а именно сговора ответчиков с судьей подтверждается. Судья общается со стороной вне судебного заседания и разрабатывает планы, а видео судебного заседания от 14.06.2017г. и факты то активно подтверждают).

 

Письменский: Хорошо, ну предложение в принципе такое, ну я вам говорю (слегка кривляюсь). Что меня еще бесит, а бесит это беспредел Сороки (адвокат Сорока П.Ф., дочь работает в Васильковском суде помощником председателя и участвует в махинациях с документами и незаконным втручанням в АСДС), я вам говорю, как есть, да мудак он просто! (мудак это адвокат Сорока)!

 

Судья Корниенко С.В.:Ну давайте так, Сороки в процессе у меня нет, Сороку я не хочу видеть,  (хотя Сороку ответчики заявили, как свидетеля, Корниенко на Сороку зол за то, что тот его вписал в дело, но я им не бабка и обычный алкаш и со мной возникли проблемы, замечу, что они даже адвоката моего подкупили), ну давайте так,  если раньше вам предлагали, что бы вы уступили дом, а вы сказали принципиально нет, это мое, правильно! Хорошо! Весь дом вам не будет принадлежать, а только по 1/2, а если так, то было совещание и решение уже принято.Поэтому какая сумма? И вы готовы рассчитаться?Что бы этот дом и остается за вами, и что бы вы разошлись по краям. Вы (Письменский) думайте.

 

«ВОПРОС К У МЕНЯ СЕЙЧАС: Вот скажите пожалуйста, на...на нам тогда суды???, если решение принимается заранее на совещании – сходке бандитов во главе с судьей с учетом того, какая сторона больше и быстрее заплатит!!!».

 

Письменский: Хорошо Сергей Валерьевич, я думаю, это уже как то мягче.

 

Судья Корниенко С.В.: Нет, ну для того, что было, что б, в суде может быть достигнута мировая угода, что вы там озвучите, а она решит, а может и нет, я не знаю, я не утверждаю, но в принципе, я так исхожу из того, что услыхал. Что оно ей уже 150 лет не надо, она (Рогинская) замужем за гражданином другого государства, и у нее есть свой дом (в Боярке), поэтому вы подумайте, взвесьте, а дальше будем говорить.

 

Письменский: Хорошо. Честно Сергей Валерьевич перед Богом, меня беспредел вот этот бесит. Чем больше они делали беспредел, тем больше во мне вызывает противодействие.

 

Судья Корниенко С.В.: Так вы будете бороться еще знаете сколько?

 

Письменский: Да я  понимаю. Ну Сергей Валерьевич.

 

Судья Корниенко С.В.:Подождите. Я не знаю, нет ничего этого. Я вам говорю, что бороться вы будете, долго, и долго, и долго, и деньги вы будете платить, и она будет платить, но сейчас речь не об этом. Принципиально вам не нравиться, вы хотите, все это понятно! Давайте с вами исходить  по другому. Как выйти из этой ситуации с минимальными потерями, вот такая пропозиция, как бы, ну, отголосок такой я услышал, звисно и нужно решить, все крапка. Потом еще, ну кому ваша принципиальность нужна? Да никому.

 

Письменский: Так это у меня в душе прописано, когда это...

 

Судья Корниенко С.В.: Так все, стоп!

 

Письменский: Я могу еще сказать? Понимаете?  Когда там (на Березанщине по ул. Пархоменко, 29) Сорока начудил, он меня кинул, он и людей кинул, и будет кидать после меня. Меня бесит вот эта мерзость.

(адвокат Сорока занимается мошенничеством и отнимает жилье и имущество у слабых и неблагополучных людей, алкашей и т.п.)

 

Судья Корниенко С.В.: Вы с Сорокой боретесь? Боритесь за пределами процесса, мне это не нужно, если конечно получится. Я еще Вам говорю или здесь, а потом ничего. (Я уверен, что судью Корниенка уговорил взять это дело адвокат Сорока рассказав обо мне, что я лох и интеллигент и они меня уделают),

 

Письменский: (я задаю вопрос судье в личной беседе) Зачем они подделали документы (в судебном деле по которым 5 уголовных дел открыто и судья все это знает), зачем? Она (Рогинская) могла нормально, нормально со мной разговаривать. Зачем бандитов приводила?

 

Судья Корниенко С.В.: Это было до процесса. Правильно?

(Ответ судьи подтверждает мои слова в том, что о всех махинациях судья знает).

 

Письменский: Да.

 

Судья Корниенко С.В.: Все! Закрыли тему. Мы говорим о том, что происходит сейчас! Так или нет?

 

Письменский: Ну да, на сегодняшний день.

 

Судья Корниенко С.В.:Значит я озвучил? (судья выступает маклером)

 

Письменский: Я думаю.

 

Судья Корниенко С.В.: А вы думайте.

 

Письменский: Ну в принципе мягко, уже теплее.

 

Судья Корниенко С.В.:Ну если вы будете продолжать долбить по поводу вашей принципиальности разобраться с Сорокой, то нихера не получится, извиняюсь за выражение, за прямоту. Поэтому давайте отбросьте вот эти вот. Вы с Сорокой боритесь потом после этого, если вы считаете это за возможность.

         Есть такая пропозиция, есть такое предложение, сядьте и подумайте.  И  еще одна маленькая просьба. (здесь не слышно, но мне говорилось, что бы я сам без адвоката пошел к Рогинской и Желиховскому на переговоры и принимал решение, я понимал, что это кидок).

            Адвокаты делают во вред своему клиенту, дело которое можно решить вот так на щелчок и «судья щелкает пальцем» в 5 минут мы будем его растягивать на пол года. Я понимаю почему, почасовая оплата.

         Им (адвокатам) не выгодно принять решение, хотя решение находится в их стороне, в ответчиков, но я не могу этого озвучить и сказать им, что вы мудаки, и решение не в вашу сторону, и это очевидно, но уже есть другое решение по этому поводу, а требования истца (т.е мои, т.е. Письменского) есть необоснованными.

          Я не могу этого сделать, и вряд ли вам, что то достанется, вот об этом я и говорю!

(все, что принадлежало мне достанется адвокату Сороке и Рогинской).

         Взвесьте и пойдите, Вам жить в этом доме, а не адвокату. Правильно? Поэтому взвесьте на какую сумму вы готовы. Вы у нас айтишник ну фактически. Зайдите в интернет, взвесьте посмотрите цену на сегодняшний день, поделите пополам и примети решение. 

(это я должен им заплатить за устроенный грабеж и за-то, что Сорока и Рогинская украли и вывезли все мои вещи из дома под чистую, включая личные вещи, одежду, оборудование и т.п., строй материалы. Ну я просто сгораю от счастья и с нетерпением готов бежать и предлагать им еще денег, так как им награбленного мало).

 

Письменский: Хорошо, ну это я все сделаю.

 

Судья Корниенко С.В.: Таким образом мы уходим от геморроя. Я (судья Корниенко Сергей Валерьевич - маклер) озвучил возможные выходы. Я во время суда озвучиваю это. (в смысле предложение к мировой угоде, соглашению).

 

Письменский: А она (Рогинская - ответчица)  признает иск?.

 

Судья Корниенко С.В.: НЕТ!!!

(судья категорично заявил мне нет. Так как это одно из условий ответчицы, она ведь профессиональный лжец. Как омерзительно для меня то, что я открыл в своей бывшей супруге, а это тяга ко лжи).

 

Письменский: т.е. признает гражданский брак. Правильно?

 

Судья Корниенко С.В.: Нееее!!!

(однозначно Рогинская платила деньги судье за, то что бы тот не признал брак, для неё по-видимому это важно, что бы покрыть другую лож в коллективе)

 

Письменский: Она не признает гражданский брак? (мой вопрос судье)

 

Судья Корниенко С.В.: Нет! Я вообще этого не знаю, я об этом ничего вам не говорил. Здесь как то пролунало. Вариант разойтись по краям. Вы оплачиваете, и подписываете мировую угоду.

(здесь - это имеется в виду в кабинете судьи, вне судебного заседания они (Рогинская, Желиховский, Сорока обсуждают процесс, и мне это известно на 100%),

 

Письменский: Хм, так они же такие хитрые лицемеры. Они могут обкрутить, и сказать Письменский, если не будет цивильного (гражданского) брака, они скажут мол он вымогал, он то, он се, он это, и меня в тюрьму за это. Вот понимаете, я же знаю адвоката Желиховского, - это же Чичиков!

 

Судья Корниенко С.В.: Возвращаемся назад. Для этих дел есть адвокаты. Что бы знать, как это оформить. Сторона оплачивает. Сторона оплачивает вам такую-то сумму грошей, и вы избавляетесь от судебных, и за вам вызнается право власности, вы избавляетесь от юридических, и все крапка, все. Это можно сделать.

 

Письменский: А это не будет рассматриваться, как вымогательство? Они же (Сорока, Желиховский, Рогинская, Плагун) смогут перекрутить все, что угодно, как это? Вот это меня интересует, я же тоже смотрю. 

 

Судья Корниенко С.В.: Я вам скажу другое. Для этого есть адвокаты. Не будет здесь никакого вымогательства. Будет заява про можливисть укладання мировой угоды. Суд огласит подписанную заяву к укладанню мировой угоды. Или вы будете знову 20 лет объясняться.

 

Письменский: Ну, что я не вижу что они (ответчики) делают.

 

Судья Корниенко С.В.: Нет, ну я тогда не знаю, что вообще тогда говорить.

 

Письменский: Убить хотели (адвокат Сорока организовывал мое убийство, чтобы не нести ответственность и полностью завладеть моим имуществом и  домом). Ну да, на фронт отправить, серьёзно. Сорока добазарился с военкомом. Да.

 

Судья Корниенко С.В.: О имени  Сорока я не хочу слышать. Вас устраивает

(Сорока подставил судью, а судья пытается разрулить ситуацию)..

 

Письменский: Нет. Хорошо, что нормальный был следак там (в Васильковском ВП, нач. Фараон Александр Леонидович) который сказал Сорока иди отсюда.

 

Судья Корниенко С.В.: Если бы Сорока отправил вас в АТО спор бы не разрешился бы. Поэтому давайте так.

 

Письменский: Меня бы убили там по заказу. Сергей Валерьевич, я просто говорю вам то что было... Вы этого конечно не знаете, но это было.

 

Судья Корниенко С.В.: Письменский, у меня стажа работы больше чем вам лет. Вы не знаете сколько мне лет?

 

Письменский: Нет, не знаю. Я думаю лет 50 максимум, ну 45. Ну честно, ну не много. 

 

Судья Корниенко С.В.: Ну 50, как вы считаете это нормально? При том, что я с 20 лет работаю в этой сфере. Поэтому эти все разговоры - меня хотели, меня заказали, меня убить, все это знаете, как.

        Нужно прийти к одному, либо вы идете по пути мирного соглашения. Если в вас хоть толика есть сомнений, я в это не связываюсь.

         Но вы тогда загоните себя в большой угол и все. Есть спор и спор нужно решать.Где то через себя немножко нужно переступить, уступить может в сумме какой то, но получить результат!  Теперь подумайте, если вы не пойдете не это грубо говоря значит пару лет вы будете....

        Я вам, ну может быть в этом году мы рассмотрим дело и примем рішення, а оно вас не устроит и это вы сами, и так и будете судиться. Потом апелляция, кассация, верховный суд, а оно вам надо? За это время дом этот развалиться. Я это слышу здесь каждый день. Вот только, что люди здесь были. Уже спор принятый еще 2014 году, уже машина которая есть предметом спора уже продана, а они все судятся. И адвокаты, а оно так и есть тупо крутят своих клиентов. Я спрашиваю, факт спільного проживания установлено? Право власності вашей клиентки на землю на 1/2 принадлежит, даа, ну вы подтверждаете витягом из державного реестра. Уже виконано рішення суду, машина за ней.  Ну в чем еще. Ну как же, мы должны...

      Вот так и у нас проблема, вот вы подумайте об этом. Давайте так, что бы вы меня не правильно поняли, что я становлюсь рупором Желиховского, не в коем разе. В процессе ознакомления я спрошу, а вы не хотите решить проблему мирным путем?

         Ну да в принципе да, возможно, может быть, если мне предложат цену за половину я согласен. Ну, что, все крапка. Я вам говорю, что вот такая теперь возможность, не у вас его (дом) выкупить, а вы предложите какую-то цену и дом будет за вами. А дом вам принесет удовольствие.

        Если вы думаете, что другая сторона (ответчики) все визнает и скажет да, и будет кричать да было совместное проживание. Нет, неее... 

        Вы хотите грубо говоря их потом ткнуть. Что я вас достал? Возможно такого варианта не будет, я вам сразу говорю. Дело сейчас не в этом. Вопрос мирного урегулирования.

 

(Поясняю я пришел в суд, так как вторая сторона не вызнала, но судья все реально знает и разобрался в деле сходу, но выносить правомерного и объективного решения не собирается, так как получил деньги и заказ).

 

Письменский: Знаете если бы я не отстаивал правду, ДА? Правду!

 

Судья Корниенко С.В.: Письменский!

 

Письменский: Да!

 

Судья Корниенко С.В.:Кому она нужна ваша правда?Ну кому? Ей (Рогинской) ? Нет, она ей не нужна! А кому? Или вы после этого выйдете на майдан и будете оглашать какое было решения суда?

 

Письменский: Нет.

 

Судья Корниенко С.В.: Неее.... Ну зачем тогда???

 

Письменский: Неее.... Это же вы понимаете, это же в душе, это перед Богом. Да.

 

Судья Корниенко С.В.:Здесь два человека, вы и она. Если вы говорите, что это перед Богом, то перед Богом идите в храм. Зачем это вам, что бы всем доказать какая она (Рогинская) коза драная и плохая.

 

Письменский: Да неее.... Да ну это (беспредел Сороки и бывшей жены) вся Березанщина знает. (Березанщина - это село где мы построили дом и проживали вместе). Люди говорят, Серега, да мы подымем Березанщину (т.е. людей в селе и устроим люстрацию)...

 

Судья Корниенко С.В.: Вот поэтому, я вам и сказал. Отголосок такой прозвучал. Может такое и не состоится, но в принципе, такая мысль прозвучала.

(странные и дивны вещи происходят судья слышит отголоски. Интересно, как? Как галлюцинации, или ходит сплетни собирает? А я твердо уверен, что отголоски он слышит от своих подельников – Рогинской и адвокатов Желиховского и Сороки).

 

Письменский: Теплее....

 

Судья Корниенко С.В.:А вы как думали, так вот, а потом на щелчок (щелкает судья пальцами), и говорят нас все это достало и мы согласны. Поэтому я говорю. А стать в ступор, и сказать нет, у меня дело принципа. Ну все тогда будем идти до упора. Только потом когда вы уже примите решение, а эта сторона скажет, а теперь нет, мы предложили тогда, а сейчас нет, все. Короче я не требую, но жду решение до понедельника до 21 числа (июня 2016г).

 

Письменский: Ну поведение Желиховского - борзое.

 

Судья Корниенко С.В.: Все.

 

Письменский: Я думаю.

(вот так окончилась случайная беседа между мною истцом Письменским и судьей Васильковского межрайонного суда Корниенко С.В.)

 

       Я Письменский Сергей Владимирович, 05.11.1971. провел транскрибацию аудиозаписи с собственного диктофона, где судья Васильковского межрайонного суда Киевской области Корниенко Сергей Валерьевич всячески склоняет меня к мировому соглашению со стороной ответчиков – Рогинской Еленой Павловной и адвокатом Желиховским Вячеславом Михайловичем, и адвокатом Сорокою в т.ч. с его семьей, которые преступным образом без всякого решения суда открыто завладели моим имуществом взломав дверь в дом, а в последствии и поселив там свою группу рейдеров до того, как суд полностью вынесет решения на их пользу и они смогут спокойно продать дом и поделить между собой деньги, как то они завсегда привыкли делать, а именно грабить население Васильковского района Киевской области именем Украины – используя для этого дырки в законе, ручной суд и купленных судей.

         Дело №362/3153/15-ц за моим иском расписано 23.06.15. на судью Корниенко, как я на сегодня понимаю оно было расписано по предварительному сговору в аппарате Васильковского суда - дочерью адвоката Сороки Петра Федоровича, помощником председателя Васильковского суда Сорокою Аллою Петровною которая курирует преступную деятельность своего отца адвоката рейдера – подпольного миллионера из села Варовичі Васильковского района.

В добавок замечу, что в декларации о доходах Сорока Алла Петровна указала двухкомнатную квартиру с. Даниловка Васильковского района которую, как мне известно семья Сорок за смешные деньги выкупила у инвалида родственника умершего алкоголика.

Я в очередной раз громко заявляю, что на территории Васильковского района Киевской области действует хорошо организованная банда правоохранителей, мошенников, адвокатов и прочих злодеев, а ключевым её игроком есть Васильковский суд, и в частности судья Корниенко С.В..

Этот криминальный картель по предварительному сговору на основании вымышленных фактов и поддельных документов отнимают у наших граждан имущество, ценные вещи, дома, квартиры, земельные участки, дачи, а затем через свои каналы сбыта реализуют и делят между собой вырученные деньги.

Как мне стало известно эта группировка существует уже давно и на её счету десятки пострадавших людей, которых они сделали бомжами или убили.

________________________________________________________________________________

(день, місяць, рік або період часу, коли суддею (суддями) допущено неналежну поведінку, зазначте факти з цього приводу)

 

6. Посилання на фактичні дані (свідчення, докази, матеріали справи), що підтверджують викладені у дисциплінарній скарзі відомості*:

 _____________________________________________________________________________________________________________________

(зокрема, судові рішення судів вищої інстанції, які свідчать про порушення норм права суддею нижчої інстанції, інші документи, що підтверджують викладені у дисциплінарній скарзі факти)

 Копії матеріалів судової справи зокрема:

 

З огляду на викладене прошу  притягти  суддю Васильківського міськрайонного суду Київської області

 

 Корнієнка Сергія Валерійовича

 

до дисциплінарної відповідальності.

  

До дисциплінарної скарги додаю:

 

  1. Фото судді Васильківського міжрайонного суду Корнієнка С.В. – 1 шт.

  2. DVD диск з диктофонними записами позивача та судді Корнієнка С.В.  – 1 шт.

    1. Три файли позасудової розмови зі мною судді Корнієнка коли той мене сгибает

на мирову угоду с його подільниками та шахраями, які мене пограбували.

Записи датовані: 22.02.2016р., 12.03.2016р., 10.06.2016р.,

Щодо файлу приватної розмови мене та судді від 10.06.2016р. мною проведено

текстову роздруківку розмови.

(записи можна направити на експертизу і я згоден надати зразки свого голосу, а

також його можна взяти с дисків судових засідань).

_____________________________________________________________________________

(зокрема, документи, які посвідчують повноваження адвоката, копії судових рішень та інших документів, що підтверджують зазначені  відомості)

 

 Усі зазначені мною відомості та подані матеріали є правдивими. Я обізнаний із тим, що у разі

поширення неправдивої інформації мене може бути притягнуто до встановленої законом відповідальності.

 

   

«____» ______________ 2017 року*                                         ____________

                                                                                                                                                           (підпис скаржника

                                                                                                                                                      або його представника)*

* обов’язково для заповнення

 

Конечно, это мои оценочные суждения, но факты, уголовные дела, сфабрикованное дело №362/3153/15-ц в суде за моим иском за участием ОГ в т.ч. судьи и ответчиков, плеяда ограбленных граждан Васильковского района с участием судей их убедительно подтверждает.

 

Коррупция

blockquoteКорру́пция (от лат. corrumpere — растлевать, лат. corruptio — подкуп, порча, растление, продажность, разложение) — термин, обозначающий обычно использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим официальным статусом авторитета, возможностей, связей в целях личной выгоды, противоречащее законодательству и моральным установкам...

By wikipedia.org

Подробнее...

Контакты

address

Адрес:
Украина, г. Киев

 
phone

Телефон:
+38-098-672-46-77

 
email

E-mail:
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

...

Бюро переводов "Вересень" в Киеве предоставляет профессиональные и качественные переводы текстов и документов любой сложности и объемов, на все основные языки, и по лучшим ценам.

Бюро переводов "Вересень" в Киеве выполнит письменный перевод как с основных языков, так и на основные языки.

Наше бюро переводов "Вересень" может выполнить технический перевод, экономический перевод, медицинский перевод, юридический перевод.

Заказать перевод документов можно на нашем сайте bpveresen.com.ua.

Нужен нотариальный перевод? Обратитесь в бюро переводов "Вересень" в Киеве.

Присяжный переводчик и апостиль документов в одном месте.