Защищая свои конституционные права, мы защиаем свою свободу +38-098-672-46-77Позвоните мне для оказания поддержки

Навигатор сайта

СКАРГА-3 НА СУДЬЮ КОРНИЕНКО

ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ

вул. Студентська, 12-А, м.

Київ, 04050

 Скарга щодо дисциплінарного проступку судді (суддів)

(дисциплінарна скарга)

 

1. Інформація про скаржника:

 Скаржник* Письменський Сергій  Володимирович   

__________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, для адвоката – зазначити № та дату видачі  свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та посвідчення адвоката)

1.2. Адреса місця проживання (перебування, реєстрації) фізичної особи або місцезнаходження юридичної особи*: _Київська обл с.  Мар’янівка, вул.Гагаріна, 9 (за даною адресою не проживаю)

           

Адреса для направлення повідомлень: ххххххххххххххххххххххххх

______________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область, населений пункт, вулиця, номер будинку, квартири)

1.3.. Номери засобів зв’язку*:  тел. 050-689-ХХ-ХХ,  

__________________________________________________________________________________

(домашній, робочий або мобільний номер телефону, електронна адреса)

1.4. Статус скаржника:  Скаржник у кримінальній справі №362/2298/17,

Провадження № 1-кс/362/366/17 відкритій 18.05.2017р.

____________________________________________________________________________________________

                                       (сторона, третя особа, представник сторони (адвокат), інші учасники судового процесу тощо)

 

2. Інформація про суддю (суддів)*: Корнієнко Сергій Валерійович, суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області

                                                                                    (прізвище, ім’я, по батькові та посада судді (суддів),

____________________________________________________________________________________________________________________________

щодо якого (яких) подається дисциплінарна скарга)

___________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Інформація у судовій справі: 

Справа №362/2298/17 Провадження № 1-кс/362/366/17 від 18.05.2017р. стосується розгляду слідчим суддею Корнієнко С.В. скарги на оскарження постанови П-363 слідчого майора Дмитрова М.В. СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській обл.. від 24.04.2017р., стосовно відмови слідчим в задоволенні мого клопотання від 20.04.2017р., щодо вилучення (по кримінальному провадженню №12016110140002385 порушеному від 24.09.2016р. за Ч. 1 ст. 358 КК України, та перекваліфікованого на ч.4. ст.. 358 ККУ іде я визнаний потерпілим) у громадянки Рогинської Олени Павлівни оригіналів більш як 10-ти підроблених письмових документів, які вона як відповідач разом з адвокатом Желіховським В.М. надали у якості письмових доказів у цивільну справу №362/3153/15-ц, яка 23.06.2015р. відкрита за моїм позовом, і яка слухається у Васильківському міськрайонному суді Київської області та в якій головуючим є теж суддя Корнієнко Сергій Валерійович.

         Категорично звертаю Вашу увагу,що саме особисто черезсуддю Васильківського міськрайонного суду Корнієнка С.В. злодіями здійснюються та протягуютьсячисельні схемы мошенничества и преступлений направленные на рейдерство и грабеж, как населения так и государства в целом и т.п. и прочую уголовщину в целях значительного финансового обогащения в незаконный способ, как заказчиков, так и самого судьи, и это именно один из многочисленных эпизодов преступлений касательно которого я представляю Вам улики с доводами и пояснениями через зміст самої скарги та додатків до неї, а цивільне провадження №362/3153/15-ц за моїм позовом є живий і наглядний тому приклад уголовщини в суді за участю судді Корнієнка С.В. та групи злочинців і шахраїв під прикриттям співробітників місцевого Васильківського ВП в Київський обл.. (не все сотнудники полиции есть негодяи, но сволочи имеются во всей красе, которые именно в целом и создают негативный имидж полиции, но все зависит от руководства).

NB. – касательно факта фальсификации ответчицей Рогинской и ее адвокатом Желиховским более 10-тью копиями поддельных документов цивільної справи №362/3153/15-ц за ст.. 358 ККУ на підставі ст.. 214, 218 КПК України порушено 5-м кримінальних проваджень, но головуючий у цивільній справі №362/3153/15-ц судья Корниенко С.В. реагирует на этот факт, как импотент на красивую женщину, а хотелось бы, что бы судья на подобное реагировал, как алкоголик на бутылку водки.

  _________________________________________________________________

   (якщо неналежна поведінка судді (суддів) мала місце під час розгляду справи, за наявності інформації  зазначити номер справи, сторони у справі, предмет судового розгляду; за наявності судового рішення – його  дату та номер)

 

4. У чому полягає неналежна поведінка судді (суддів)? Зазначте одну або декілька підстав дисциплінарної відповідальності судді (суддів) відповідно до частини першої статті 106 Закону України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів»   (далі – Закон України № 1402-VIII)*:

 

     умисне або внаслідок недбалості:

                  незаконна відмова в доступі до правосуддя (у тому числі незаконна відмова в розгляді по суті позовної заяви, апеляційної, касаційної скарги тощо) або інше істотне порушення норм процесуального права під час здійснення правосуддя, що унеможливило учасниками судового процесу реалізацію наданих їм процесуальних прав та виконання процесуальних обов’язків або призвело до порушення правил щодо юрисдикції або складу суду;

                  незазначення в судовому рішенні мотивів прийняття або відхилення аргументів сторін щодо суті спору;

                  порушення засад гласності і відкритості судового процесу;

                  порушення засад рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;

                  незабезпечення обвинуваченому права на захист, перешкоджання реалізації прав інших учасників судового процесу;

               порушення правил щодо відводу (самовідводу);

          безпідставне затягування або невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом, зволікання з виготовленням вмотивованого судового рішення, несвоєчасне надання суддею копії судового рішення для її внесення до Єдиного державного реєстру судових рішень;

     допущення суддею поведінки, що порочить звання судді або підриває авторитет правосуддя, зокрема в питаннях моралі, чесності, непідкупності, відповідності способу життя судді його статусу, дотримання інших норм суддівської етики та стандартів поведінки, які забезпечують суспільну довіру до суду, прояв неповаги до інших суддів, адвокатів, експертів, свідків чи інших учасників судового процесу;

     умисне або у зв’язку з очевидною недбалістю допущення суддею, який брав участь в ухваленні судового рішення, порушення прав людини і основоположних свобод;

     розголошення суддею таємниці, що охороняється законом, у тому числі таємниці нарадчої кімнати, або інформації, що стала відомою судді під час розгляду справи у закритому судовому засіданні;

     неповідомлення суддею Вищої ради правосуддя та Генерального прокурора про випадок втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя, у тому числі про звернення до нього учасників судового процесу чи інших осіб, включаючи осіб, уповноважених на виконання функцій держави, з приводу конкретних справ, що перебувають у провадженні судді, якщо таке звернення відбулося в інший, ніж передбачено процесуальним законодавством, спосіб упродовж п’яти днів після того, як йому стало відомо про такий випадок;

     неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Ради суддів України про реальний чи потенційний конфлікт інтересів судді (крім випадків, коли конфлікт інтересів врегульовується в порядку, визначеному процесуальним законом);

     втручання у процес здійснення правосуддя іншими суддями;

     неподання або несвоєчасне подання для оприлюднення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому законодавством у сфері запобігання корупції;

     зазначення в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, завідомо неправдивих відомостей або умисне незазначення відомостей, визначених законодавством;

     використання статусу судді з метою незаконного отримання ним або третіми особами матеріальних благ або іншої вигоди, якщо таке правопорушення не містить складу злочину або кримінального проступку;

     допущення суддею недоброчесної поведінки, у тому числі здійснення суддею або членами його сім’ї витрат, що перевищують доходи такого судді та доходи членів його сім’ї; встановлення невідповідності рівня життя судді задекларованим доходам; непідтвердження суддею законності джерела походження майна;

     ненадання інформації або надання завідомо недостовірної інформації на законну вимогу члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та/або члена Вищої ради правосуддя;

     непроходження курсу підвищення кваліфікації в Національній школі суддів України відповідно до направлення, визначеного органом, що здійснює дисциплінарне провадження щодо суддів, або непроходження подальшого кваліфікаційного оцінювання для підтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді, або непідтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді за результатами цього кваліфікаційного оцінювання;

    визнання судді винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, у випадках, установлених законом;

    неподання або несвоєчасне подання декларації родинних зв'язків суддею в порядку, визначеному Законом;

    подання у декларації родинних зв’язків судді завідомо недостовірних (у тому числі неповних) відомостей;

    неподання або несвоєчасне подання декларації доброчесності суддею в порядку, визначеному  Законом;

    декларування завідомо недостовірних (у тому числі неповних) тверджень у декларації доброчесності судді.

 

5. Конкретні відомості про наявність у поведінці судді (суддів) ознак дисциплінарного проступку, який може бути підставою дисциплінарної відповідальності судді (суддів)*:

 

Прошу изложенное изучить внимательно, так как здесь не просто проступок и нарушение судебной этики судьей, а узаконенные и отработанные годами схемы уголовщины в суде для грабежа людей.

Краткий экскурс в суть проблемы, что б улавливалась взаимосвязь, так как преступления наслаиваются и системно покрываются полицией

    

     Предыстория:

        З 2004 по 2012рр. я скаржник знаходився в цивільному шлюбі з Рогинською Оленою Павлівноювідповідачкою у справі №362/3153/15-ц). В період 2006-2009рр. нами за спільний кошт та сумісними зусиллями було збудовано приміський будинок в селі Березанщина Васильківського району Київської обл.. В збудований, але не до кінця оздоблений з середини будинок ми з дружиною переселились восени 2009р., а вже в березні 2011р. дружина влаштувала показову сварку і показовий уход з дому, а через декілька місяців відносини за її ініціативи знову відновились і тривали до початку листопада 2012р..

       В розладі та розпаді сім’ївинуваті завжди обидві сторони, но мне все сложнее становилось испытывать регулярную нагрузку на мозг от любимой жены которая по несколько раз в неделю шастает по различного рода курсам эзотерики, психологии, курсам семейных расстановок по Б. Хеленгеру и т.п.. Те кто хотя бы, что то слышал о женских истериках с припадками, оскорблениями, обидами и т.п. меня легко поймут, и поэтому в сей раз я решил расстаться с ней, ибо я просто сдохну от нервного истощения или от приключившейся болячки. После каждого очередного скандала она расцветала, а я ходил серый, как асфальт по несколько дней. Но глупость моя состояла в том, що нерухомість було оформлено на цивільну кохану дружину которой я всецело доверял, но наступил момент прозрения.

       Вследствии разрыва отношений, нами было принято решение, что за мною остается недостроенный дом в с. Березанщина Васильковского р-на в котором я остался жить и за который я ей должен буду выплатить часть суммы, а супруга остается жить в обустроенном доме в г. Боярка.

       Мой бизнес проект (http://patentss.com/) начал спотыкаться и не давал ожидаемых результатов и я никак не мог рассчитаться с супругой, у которой вероятно от излишков просто гуляющей в кармане наличности (2015г. примерно 250 - 300 тыс. у.е.), установок из курсов, отсутствие личной жизни, скуки, обиды и т.п. возникло желание утвердиться через уголовников которые бы меня изуродовали.

      Позже мне стало известно, что Рогинская искала разные варианты с участие бандитов и других без башенных лиц, но спасибо Богу сталось так, что бандиты более вежливо чтут УК и оказались морально более честнее судьи, ментов, адвокатов и прочей гражданской шушвары и нечести.

       Но, как говорится, Бог каждой твари создал по паре, и Рогинская отыскала эту «пару» которой оказался Васильковский адвокат и подпольный миллионер решало Сорока Петро Федорович имеющий подвязки в местной полиции и суде.

     В давние времена адвокат промышлял тем, что по сговору с конкретными ментами сдавал им нарушения предпринимателей и бизнесменов. Затем бывшие менты шли и целенаправленно хлопали бизнесмена который бежал к адвокату Пете за помощью, а затем адвокат шел в местную Васильковскую милицию и оговаривали, какую сумму будут сбивать с бизнесмена и так по кругу, и мне это известно из конфиденциальных источников полиции.

      И адвокат Сорока продолжает изящно трудится на поприще осуществления мошеннических схем отъема движимого и недвижимого имущества у алкашей, одиноких, сирых, слабых и безграмотных людей под прикрытием местного суда, ментов, а так же в его интересы входит и грабеж государственных активов типа земли и другое.

        В средине мая 2015г. моя бывшая благоверная Рогинская в присутствии адвоката Сороки и подставной особы причалили к дому и на участок по ул.. Пархоменко, 29 с. Березанщина Васильковского р-на, Киевской обл.. где я и проживал до 10.06.2015г. и начался состязательный и нелицеприятный разговор в котором Сороке была отведена ключевая роль решалы и кидалы.

      Многим наверно знаком психотип плута и мошенника, но Сорока пошел дальше, и он переродил его в профессию афериста, и в финансовом плане довольно-таки успешно. Разговор между мной и Сорокой состоялся жаркий с матерщиной. Я предложил Рогинской договариваться или идти в суд, на что адвокат Сорока мне твердо и очень уверенно заявил, что со мною судиться никто не будет, и что пришло их время, и он решит любые вопросы, как в суде и будь где, так как у него дочка работает в суде, и он всех знает, и знает каждому цену и кто сколько стоит. Сорока мне предложил не рыпаться, и при этом меня заверил, что он приведет мне в дом соответствующих мужиков которые меня просто от….т, и набив голову выкинут из моего дома, и он это легко решит. По уходу с домогосподарства Сорока вручил мне сою визитку и предложил ему перезвонить, чего я не делал. Тогда я уверенно предполагал, а сегодня знаю, что он хотел мне предложить кинуть бывшую жену с половины, но согласно моих моральных принципов, я на подобное, упаси Господи!

        Для своей аферы и прикрытия рейдерства и грабежа моего имущества адвокат Сорока задействовал и заручился за наличные деньги Рогинской поддержкой продажных местных ментов и прочего правоохранительного сброда г. Васильков Киевской обл..

       10.06.2015г. в моё отсутствие дома группа лиц более 10 человек руководимых адвокатом Сорокою совместно с его сыном Александром в присутствии бывшей супруги взломали замок входной двери дома где я проживал, а болгарками срезали замки на строительных вагончиках и активно приступили к грабежу моих личных вещей, а те которые для них ценности не представляли просто выбрасывали на улицу, при этом все это видели соседи и их останавливали, но куда там остановишь уродов, Сорока он ведь круче Леньки Пантелеева. Сын адвоката своим бусом вывозил мои вещи к себе домой и домой к своему папе Сороке П.Ф. (есть фото, аудио и др. доказательства, в т.ч. письменные, но правоохранительный уголовный инцест г. Василькова тупо покрывает Сороку, как одного из возлюбленных соучастников оргий грабежей, мародёрства, мошенничества и прочего. И как я понимаю суд и менты кормятся с рук Сороки деньгами Рогинской, а так же откатами с грабежей реализованного имущества наших граждан.

      В день грабежа 10.06.15. около 17-00 адвокат Сорока лично мне заявил, что бы я не плутался у него под ногами и не мешал ему делать его работу (т.е. грабить меня) за которую ему добре платят, а если я буду рыпаться то меня заколят или пристрелят, и рассказал кто и как это сделает, там один храмой по кличке куцый.

       Начиная от полуночи с 10.06.2015г. на 11.06.15. в этом же ограбленном доме уже изрядно хлестали водку и жрали курей гриль два участковых инспектора Васильковского ВП Дмитрий Сыроед и Юзвенко Александр и типа бандос Сергей Луценко по кличке куцый которым адвокат Сорока проставлялся за их активную ему помощь, и с ними так же лакал алкоголь. Эту картину я и сосед частично видели, а на утро увиденному я получил дополнительное подтверждение, а так же информацию о том, что бывшая супруга Рогинская за услуги адвокату Сороке отдала половину дома и все моё имущество, и все мои личные вещи, деньги, документы на СПД деятельность, что были в доме и т.п.. В доме адвокат поселил бандосов в роль которых входило запугивать соседей и свидетелей, а так же смело и уверенно начал проводить отделочно-ремонтные работы со 100% уверенностью, что этот дом однозначно переходит ему, именно то, что судья Корниенко собственными устами на диктофонную запись подтверждает, что сходка решила, а в сходку еще входит бывший председатель суда Ковбель, Сорока, дочь Сороки и прочие Мусорские выродки на которых возлагалась своя функция.

        За то, что я оказал неожиданное и активное сопротивление организованной и действующей годами организованной преступной группе злодеев руководимых адвокатом Сорокою, последний своим ущербным умом совместно с местными ментами и судом за деньги Рогинской начали разрабатывать всевозможные планы устранить меня в разные способы, и один из них это было убийство, да именно убийство на которое не согласился начальник СВ Васильковского ВП Фараон А.Л., и для реализации которого в августе 2015г. уже было все договорено с местным военкомом и меня отлавливали бандиты адвоката Сороки, что бы заломить и отправить по документам под Донецк и там пристрелить, и это все жирно и беспощадно финансировало моя бывшая супруга Рогинская – это все правда, присягаю. Начало отсчета убийства было запланировано на 11 и 12 августа 2015г. Забили даже две даты, что бы осечка не вышла. На 11.08.15. меня вызывал на место осмотра злочину следователь Голодный Валерий Иванович – который входит в эту преступную группировку, а на 12.08.15. меня вызывали в суд по сфабрикованному ими делу Савчук Татьяна Ивановна, тоже входит в состав банды, как клерк суда.

         Після подій заволодіння моїм майном і безуспішних намагань мирно врегулювати конфлікт я 22.06.2015р. подаю цивільний позов до Васильківського міськрайонного суду про встановлення факту проживання однією сім’єю мене та гр.. Рогинської, як  чоловіка та дружини у період 2004-2012рр..

       Зазначаю, що адвокат Сорока и его сын украли практически всі мої особисті речі, столові прибори, посуд, ящик всіх сімейних фото родини, частину документів, гроші, одяг, інструменти, і т.д., и не гребовали даже едой, спиртными напитками и урожаем из огорода который тоже вывозили к себе домой, т.е. п..ли все что можно, а через год краном вывозили строительные вагончики с участка. Я лише забрав тільки ті речі, що вони менідозволили, а це деякі ікони, колеса на авто та інші дрібниці. 9 сторінок мною частково згаданого по пам’яті майна знаходиться в матеріалах кримінального провадження №12015110140001017кваліфікованого за ч.1 ст..185 ККУ і також нашпигованого сфабрикованими фактами та підробленими письмовими матеріалами по сговору зі
слідчим капітаном Голодним Валерієм Івановичем.
Сложно даже уявить насколько это организованная преступная группа.

        Адвокат Сорока П.Ф. – є мешканець с. Варовичи Васильківського р-ну, який використовує Васильківський міжрайонний суд та корупційні зв’язки з суддями і поліцією, і особисто з суддею Корнієнко С.В., для приховування злочинів і узаконювання судом шахрайських схем заволодіння майном громадян та держави на підставі фальшивих документів, сфабрикованих справ, та ін.., а його дочка Алла Петрівна, що є помічником голови Васильківського суду, як може допомагає своєму батьку здійснювати злочинну та корупційну діяльність. Зазначаю, що в злочинах адвоката задіяний безпосередньо і його син Олександр (підробка чеку ПриватБанку по сплаті судового мита від 20.05.2015р. і це окремий епізод злочину за ст.. 366, 376-1 ККУ цією групою осіб, а як що вивернути Васильківський суд на предмет фабрикування справ, то навіть опитні детективи жахнуться).

       Після того, як я дізнався, що суддею в розгляд мого цивільного позову призначено Корнієнко С.В. і його побачив очі в очі, я став на99% впевнений,що цивільну справу№362/3153/15-ц відкриту за моїм позовомвід 23.06.15. за попередньої змови умисно булорозписали на судью Корниенка С.В. за причин того, що саме цей суддя роками натренований виносити неправомірні рішення суду на підставі сфабрикованих судових справ та має відповідний досвід і відполіровані корупційні зв’язки серед місцевих посадовців та правоохоронців, які покривають його злочини на посаді судді та разом в неправомірний спосіб збагачуються, а цьому всьому допомогає саме горбатий КПК співавтором котрого есть один из відомих беглых каторжников, т.е. кодекс написан для того, что б было легко грабить людей и активы страны, і мінімізувати контролюючу діяльність прокуратури, і обрубить руки СБУ через статьи подслественности..

          Моё видение ситуации касательно заряженного судьи и предположения о сговоре судьи и злодеев спустя время, а именно 10.06.2016. на 100% подтвердились словами самого же судьи Корниенко слова которого мною были записаны на диктофон, где он мне сообщил, что уже прошло совещание на котором было принято решение по моему иску №362/3153/15-ц не в мою пользу, и что все факты очевидны в мою пользу, но судья не может сказать, что они мудаки, и как не крути, но решение принято в их сторону по решению сходки, и при этом мне настоятельно рекомендовал договориться с аферистами и бандитами на их условиях. (мною так же подаётся отдельная скарга на судью Корниенко с тремя диктофонными записями приватного разговора судьи со мной и распечаткой ключевого разговора в котором сообщается, что решение уже принято).

         К сведению: Сорока Алла Петровна (помощник председателя Васильковского суда) дочь адвоката Сороки имеет квартиру за адресом с. Даниловка которая указана в её декларации, и купили они её, как мне стало известно за копейки у родственника скончавшегося по неизвестным причинам алкаша, которого прежде обхаживал адвокат Сорока и его сын, и это не единственный случай когда имущество покойников переходит в собственность семьи адвоката Сороки. Замечу, что одиноких алкашей имеющих имущество семья Сорок окучивает, а с часом алкаши дохнут, а их имущество оказывается во владении семьи Сорок прямо или через посредников. Уверен, что если адвокат Сорока цинично и открыто организовывал моё убийство то алкаши для него менее ценны, чем их барахло, и тому есть еще несколько подобных случаев. На основе фактов, я склоняюсь к тому, что в Василькове действует группа преступников покрываемых за деньги местной полицией которая тоже с этого кормится, а банда по моим предположениям  убивает людей (алкашей, одиноких и т.п.), а потом через суд узаконивают право собственности на их имущество, а судья Корниенко С.В. чудным образом оказывается в подобных схемах, а если возникают уголовные дела они почему то системно расписываются на следователя майора Колю Дмитрова, или Валеру Голодного, и я уверен, что в это замешан начальник следствия Васильковского ВП, начальник отдела уголовного розыска Максименко, и начальник Васильковской полиции Первак В.М., так как без последнего даже муха не летает в Васильковском ВП. Я так же располагаю множеством иных фактов причастности судьи Корниенка С.В. к вынесению неправомерных решений на основе копий фальшивых документов где у людей отняли имущество. Есть такая потерпевшая Фурманова О.И. это свежий случай, и масса других, люди зашуганы и очень боятся этих злодеев.

       В матеріали цивільної справи №362/3153/15-ц я надав майже три томи різних документів та беззаперечні письмові докази в оригіналах та експертизи ДНДЕКЦ до них. Мною також було заявлено список 20 свідків. Навіть сам суддя особисто мені говорив, що в нього такої складної справи не було за всю його практику судочинства 11 років. А складана справа за моїм позовом вірогідно, за причин того, що судді Корнієнко досить важко винести на користь відповідачів неправомірне рішення суду, так як досить багато криміналу скоєно навколо цього провадження та відкрито 5-ть кримінальних проваджень за фактом підробки документів у справі відповідачами. 

         Замечу, что Рогинская в реальные адвокаты в гражданское дело №362/3153/15-ц за моим иском находит себе адвоката Желиховского Вячеслава Михайловича, и я более чем уверен, что это осуществилось по решению «сходняка» на совещании о котором о котором говорит в записи диктофона судья Корниенко и 99% по рекомендации самого судьи Корниенка с учетом того, что адвокат Сорока П.Ф., как носитель интеллекта и знаний юриспруденции является пустышкой и годиться только для того, что бы организовать мордобой в стиле 90-х, грабежи и рейдерские захваты имущества граждан, убийства, запугивание населения и прочее.

        Со временем при рассмотрении дела №362/3153/15-ц, - 11.11.15. сторона ответчиков адвокат Желиховский подает в дело более 10-ти копий фальшивых документов на основании которых судья Корниенко С.В. должен будет вынести неправомерное решение суда в пользу группы заказчиков (адвоката Сороки и его семьи) и ответчицы Рогинской. Но с учетом моих аналитических и иных нечасто встречающихся способностей видеть намерения, слышать и читать эмоции людей, а так же понимать умысел их поступков, я начал активно противостоять фальсификации гражданского дела №362/3153/15-ц поддельным документам со стороны ответчиков. Я начал активно обращаться в соответствующие правоохранительные органы которые открыли уголовные дела по ст.. 358 ККУ за фактом подделки и использования ответчиками фальшивых документов в суде Василькова в деле №362/3153/15-ц, а именно:№12016110140002385, №12016110200000756, №42016111200000176,  №12016100040002368, №42016111200000044.

     Судья Корниенко С.В. слушающий дело №362/3153/15-цна предоставленные мною выписки из ЄРДР по факту подделки и использования у него в процессе фальшивых письменных доказательств реагирует словно сомнамбула (лунатик) и морозится, и поэтому я очень прошу Вас его разбудить от коррупционной спячки. Как только я не настаивал на изъятии у ответчицы оригиналов документов и отправке их на экспертизу судья не удовлетворил 5 моих письменных клопотань с оплаченным мытом и судья продолжает врать в сговоре с адвокатом Желиховским договариваясь поза судом о том по какому сценарию они будут пускать процесс и дело. Мерзко.

     К примеру. Люди адвоката Сороки запугивают подкупают свидетелей. К свидетелю Ильченко А.Н. домой приезжало три бандита запугивать, что бы тот не шел в суд, но свидетель Ильченко об этом сообщил в полиции и ноль реакции, потом сказал на суде, но не поверите судья в курсе всех дел, и отреагировал банальным вопросом, а шо вы думаете по этому поводу, был спектакль и так все затихло, а к местным ментам обращаться бесполезно, как я понимаю начальство по сговору с судьей Корниенко дало указание на полный игнор всех преступлений совершаемых Рогинской, Сорокой и всей их местной бандой, так все они с Рогинской тянут дурные деньги которых у нее валом.

     Согласно фактов и другой информации был подкуплен и мой адвокат Плагун который начал действовать в интересах ответчиков и банды. Замечу, что простому гражданину сложно даже представить насколько это организованная преступная группа имеющая различные коррупционные связи в правоохранительных органах и государственных инстанциях, имеющие огромный опыт ломать, подкупать, запугивать людей и т.п.. Это действительно отлаженный и организованный годами преступный картель с участие правоохранителей, аферистов и просто бандитов разных мастей.

         Схема с подкупом адвоката очень успешно работает в подобных случаях, и мне это известно из других аналогичных дел. Люди которых они грабят обычно юридически безграмотны в 99%, но даже при всем при том, что я раскопал все улики против них, я без Вас и без гражданского общества и нормальных силовиков не смогу противостоять этой организованной банде, поэтому и обращаюсь.

         Проблема спора с бывшей женой Рогинской возникла не по причине её материальных претензий ко мне или её финансовых затруднений, а я лично считаю, что ею руководит обида, что я без неё не сгинул и не пропал, и поэтому она решила меня уничтожить физически пустив не жалея на  это деньги. Вдумайтесь за расправу надомной Рогинская легко отдала половину моего законного имущества адвокату Сороке и еще доплачивает деньги, и как мне известно с нее они уже вытянули более 30 000 долларов, и она не останавливается.

      Звертаю Вашу увагу, що адвокат Рогинської – Желіховський, який відноситься до пси-портрету «Чичикова» - свободо спілкується тет-а-тет з суддею Корнієнко з власного мобільного телефону на власний мобільний судді та обговорюють і вирішують разом з суддею Корнієнко С.В. будь які питання, щодо сценаріюведення судового процесу у справі №362/3153/15-ц, то б то розробляють стратегію і тактикуі в мене це записано на відео, при цьому порушуючи закон, фабрикуючи судові справи фальшивими та підробленими документами, розігруючи формально процес так званого «порноправосудия» результатом якого  суддя повинен буде винести неправомірне рішення на користь замовників в особі відповідачки. Саме в такий спосіб в тандемі суддя Корнієнко і адвокат Желіховський заробляють гроші у вигляді хабарів та плодять корупційний сифіліс в правосудді.

        Зазначаю, що між суддею Корнієнко та адвокатом відповідачки Желіховським відбувається тісне партнерське спілкування з метою шахрайської роботи у Васильківському суді у справах де треба розіграти дурнів в особі наших громадян, які прийшли до суду в пошуках правди, а підуть обкорованими та приниженими.

          Також  мені офіційно стало відомо із судового засідання 24.01.2017р. від самого судді Корнієнка коли той (мабуть с похмелюги) особисто сам проговорився, що вони з адвокатом Желіховським давно працюють разом, і працюють не тільки по цивільним справам, але ще і по кримінальним, і тому йому адвокат дзвонить на його особистий мобільний, але цю запис суду було стерто, а у меня она есть с диктофона!!!

         Зазвичай можна зробити запрос в рамках відкритих кримінальних справ до оператора мобільного зв’язку і буде звісно ясно, щодо моїх показів телефонування між адвокатом та суддею, і взагалі буде цікавим почитати СМС повідомлення, вайбер та ін.., а геолокація номерів сотових телефонів судді та адвоката легко підтвердить мої слова та намалює схему за участю всіх інших осіб, а телефони у мене всі є.

       Твердо впевнений, що фальсифікація копіями підроблених документів цивільної справи №362/3153/15-ц здійснювалась адвокатом Желіховським за попередньої змови з суддею Корнієнко, які колегіально вирішили, які треба підробити і сфабрикувати письмові докази, які могли б спростувати надані мною докази в оригіналах. Потім адвокат Желіховський разом з відповідачкою Рогинською при благословении и преступном покрывательстве судьи Корниенка підробляють та надають до цивільної справи №362/3153/15-ц необхідні копії підроблених та сфабрикованих письмових доказів і підтасованих фактів, щоб суддя при винесенні неправомірного рішення на їх користь впевнено міг спиратися на ці папери з Малої Арнаутської і без страху не боячись ніякої відповідальності виконав замовлення шахраїв і цим відпрацював отриманого хабара 5 000 у.о. через винесення неправомірного рішення суду. Подобні злочини есть конек судьи Корниенка и его окружения.

        Як мені стало відомо від слідчого Васильківського ВП капітана Голодного В.І. суддя отримав за «липовое»  неправомірне рішення суду на користь відповідачів 5 000 доларів США. Спочатку судді занесли 3 000 доларів, а потім, ще 2 000 у.е. за він затребував за складність справи. Мне лично говорила моя подруга, что судья Корниенко с неё за банальный развод с мужем взял 1500 грн., что бы его не растягивать дело. По курсу 1500 грн. это было примерно 200 у.е.

        Зокремазвертаю увагу, що слідчим відділом Васильківського ВП ГУНП України в Київській області від 24.09.2016р. порушено кримінальне провадження №12016110140002385 за ухвалою №362/4334/16-к Васильківського суду від 14.09.2016р.. за ст.. 358 КК України. Поліція м. Василькова за негласною вказівкою судді  Корнієнка та його посібників в особі адвоката Сороки, його дочки та ін.. декілька разів відмовляла мені, щодо внесення відомостей про злочин до ЄРДР, що скоєно відповідачами в судовому процесі. Після декількох моїх невдалих спроб подолати корупційну складову Васильківського правоохоронного інцесту  між суддею Корнієнко головуючим у справі №362/3153/15-ц і керівництвом Васильківського ВП, які покривають злочини в суді мені нарешті вдалось потрапити на суддю Лебідь-Гавенку, яка на підставі ст.. 214 ККУ зобов’язала СВ Васильківського ВП внести відомості про злочин до ЄРДР, і як я розумію потім на суддю Лебідь-Гавенку був наїзд незадоволених корупціонерів суду, і тому, як я розумію вона вже 16.05.2017р., як дух отмывала свой проступок перед дедами Васильковского коррупционного правосудия і виконувала вже вказівку судді Корнієнка та інших подільників.

Суть скоєного злочину відповідачами у справі №362/3153/15-ц полягає у виготовленні, надання і використання в суді відповідачкою Рогинською та її адвокатом Желіховським в якості письмових доказів в судовій справі №362/3153/15-ц, яка слухається у Васильківському міжрайонному судіКиївської обл..більш, як десяти підроблених та сфабрикованих документів (договорів, додатків, відповіді адвокату та ін..) з метою введення суду в оману за попередньої змови і надання на використання підроблених документів дозволу від самого головуючого у справі судді Корнієнка, щоб він же виніс неправомірне рішення суду на користь відповідачів і злочинної групи замовників.

        З причин цього, я надав останнє з попередніх схожих клопотань адресованих  слідчому Васильківського ВП ГУНП Київської обл.. у кримінальному провадженні №12016110140002385 майору Дмитрову М.В., а саме клопотання від 20.04.2017р., щодо вилучення оригінальних примірників підроблених документів у відповідачки Рогинської О.П. та направлення їх на відповідну експертизу.

         Зокрема 25 квітня 2017р. старшим слідчим СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській обл.. майором поліції Дмитровим М.В. винесено постанову про відмову мені в задоволені мого клопотання №П-363 від 20.04.2017р., щодо вилучення у відповідачів більше, як десять екземплярів оригіналів підроблених документів зміст яких містить неправомірні відомості, а самі вони є підроблені та які сторона відповідачів у справі №362/3153/15-цвикористовує в якості письмових доказів у Васильківському міськрайонному суді, що слухається головуючим Корнієнком Сергієм Валерійовичем. Також в приватній розмові слідчий мені заявив, що він не може йти проти системи та судді, бо як я розумію суддя це божество без якого роботу слідчого буде паралізовано.  

СКАРГА ПО СУТІ і ЗГІДНО ФАКТІВ:

      28.04.2017р. я через головне поштове відділення Укрпошти, що у місті Васильків до Васильківського суду на бездіяльність слідчого Дмитрова М.В. направляю три екземпляри скарги з додатками.

       Скаргу мною відправлену28.04.17р.Васильківський суд чомусь отримує, аж 10.05.2017р. за номером 8503, і волшебным чином скарга на бездіяльність слідчого майора Дмитрова М.В. друга судьи Корниенко расписуется на судью Корниенка.

        Розгляд моєї скарги на оскарження постанови слідчого Васильківського ВП майора Дмитрова було призначено на 12.05.2017р., і як я зазначив слідчим суддею Васильківського міськрайонного суду з розгляду моєї скарги призначено саме суддю Корнієнко С.В., але під час судового засідання я твердо заявив відвід судді за причин не довіри йому, щодо неупередженого, необ’єктивного, не всебічного розгляду ним моєї скарги на оскарження постанови слідчого СВ Васильківського ВП майора Дмитрова М.В., щодо відмови слідчим мені у задоволенні мого клопотання №П-363 від 20.04.2017р., щодо вилучення у відповідачів оригіналів підроблених документів та направлення їх на експертизу. На моє переконаннясуддя Корнієнко в апріорі не міг розглядати кримінальну скаргу по суті на самого себе, то б то на інший судовий процес де він є головуючий у цивільній справі №362/3153/15-ц, і в якій саме він суддядіє за попередньої усвідомлюваної кримінальної змови з відповідачами Рогинською, адвокатом Желіховським, та ін.. особами з якими разом і сфабрикував цивільне провадження №362/3153/15-ц.

    На сам перед суддя Корнієнко мою заяву про його відвід, як судді задовольняє, і зазначає, що моя заява про його відвід буде розглянута згідно автоматизованої системи розподілу судових справ (місцевий барабан тоталізатор - рулетка).

       16.05.2017р. мою заяву про відвід слідчого судді Корнієнка розписано на розгляд судді Васильківського міськрайонного суду Лебідь-Гавенку Галині Михайлівні і відповідно вона не задовольняє мою заяву про відвід судді Корнієнко С.В., щодо розгляду слідчим суддею Корнієнком моєї скарги на постанову слідчого. Взагалі суддя Лебідь-Гавенко Г.М. виносить ухвалу справа №362/2298/17, провадження №1-кс/362/371/17 і знову призначає розгляд моєї скарги на оскарження постанови слідчого Дмитрова тому ж легендарному Васильківському судді любителю дорогих авто, денег, водки, охоты и баб – Корниенку С.В.

     Зокрема коли 16.05.2017р. суддя Лебідь-Гавенко увійшла в залу судового засідання вона була знервована, психована, а в її очах, які вона ховала за склом окулярів із фотохромом продивлявся страх, занепокоєння і вже готове рішення, щодо відмови мені у відводі слідчому судді Корнієнку С.В.

      И так, 16.05.2017р. суддя Лебідь-Гавенко відмовляє мені у задоволенні моєї заяви про відвід слідчому судді Корнієнку С.В., та виносить на це ухвалу№362/2298/17, копію якої додаю.

      З часом Васильковским судом призначається розгляд моєї скарги на 18.05.2017р. і знову цю скаргу розписано на слідчого суддю Корнієнка С.В., ну и ясное дело инъекции сульфозина сам себе судья делать не станет, ему в этом очень нужна помощь, и поэтому, я к Вам и обращаюсь.

    И так,18.05.2017р. мою скаргу на оскарження постанови слідчого Дмитрова знову цинічно розглядає слідчий суддя Васильківського міжрайонного суду Київської обл.. Корнієнко Сергій Валерійович, який як я впевнений за попередньої змови зі своїм другом слідчим майором Миколою Дмитровим - виносить ухвалу №362/2298/17, Провадження № 1-кс/362/366/17 в якій частково задовольняє мої вимоги, а по суті не задовольняє нічого. Ухвалу про тимчасовий доступ до речей та вилучення оригіналів підроблених документів у відповідачки Рогинської, які відповідачі підробили і подали у цивільну справу №362/3153/15-ц суддя Корнієнко С.В. не задовольняє. То б то гнилой принцип «волки целы, овцы сыты, а воз и ныне там» соблюден, и в такой способ эта группа должностных особ образовавших некий «правоохранительный уголовный инцест» в городе Васильков грабит людей. Исходя из моего мировоззрения для меня лично вышеуказанные особы настоящие извращенцы и преступники с утраченной моралью и совестью порочащие честь мундира и мантии горбатящие верховенство права в Украине и грабящие людей.

Суддя порушив принцип верховенства права і в ухвалі №362/2298/17зазначив тільки один підроблений договір на будівництво, а інші підроблені документи, що мають питоме значення не вказав, і я вважаю ці дії умисними та попереднім зговором між суддею, слідчим Миколою Дмитровым та відповідачами.

Наголошую, щовідповідачка Рогинська у цивільній справі №362/3153/15-ц жирнофінансує цей та інші злочини починаючі з літку 2015р.

       Після винесення ухвали №362/2298/17, суддя в ній розмито на так сяк, зобов’язав слідчого Васильківського ВП Миколу Дмитрова свого друга провести необхідні слідчі дії. А як відомо слідчий особа процесуальна незалежна і буде вести слідчі дії, як то суддя разом з ним та групою шахраїв розробили в своїх планах з рейдерства. 

        Категорично наголошую, що суддя Корнієнко С.В. не зобов’язав слідчого Дмитрова вилучити у відповідачки оригінали підроблених документів та направити їх на експертизу, а це і є головне порушення, щодо принципу об’єктивності, всебічності, неупередженості розгляду скарги і справи по суті. Суддя всіляко покриває злочин сценарій якого розробив з подільниками і в якому впевнено грає ключову роль і участь.

         Акцентирую Ваше внимание, что именно на следователя Дмитрова в местной Васильковской полиции пихаются (расписываются) все уголовные дела связанные с шахрайством и рэкетом майна граждан, и он конечно их не расследует, я думаю причины ясны даже школьнику.

Категорично впевнений, що слідчий майор Дмитров ніяких слідчих дій для встановлення істини і проведення об’єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження №12016110140002385проводитись не буде, як і не проводив їх раніше.

Хоча на кінець серпня 2017р. мною подано велику кількість клопотань, а ключове в цій справі виїмка підроблених документів у відповідачки та направлення їх на експертизу і до сьогодні не здійснено, що в свою чергу насамперед означає, те що слідчий пускає пиль в очі мені і процесуальному керівнику та відтягує час, щоб суддя Корнієнко швидше виніс рішення, і як відповідачі зразу втратять оригінали підроблених документів. Вважаю, що слідчий насамперед в загалі не може шкодити своїм друзям – і це є людський фактор.

Твердо вважаю і заявляю, що слідчий Дмитров знаходиться в кримінальній схемі і зговорі з суддею та виконує свою функцію, що поклав на нього кримінальний картель – «місцевий правоохоронний інцест» м. Василькова. СлідчийКоля Дмитров з урахуванням юридичної безграмотності населення дурачит людям голову пока их майно не буде цілком реалізовано по схемі, а виручка не буде поділена між ними, а судья Васильковского суда Корнієнко С.В. в этом участвует и выносит решения согласно оговорённых условий совещания сходняка местных жуликов, где судья занимает ключевую роль коронованного судьи который именем Украины узаконивает преступления и грабит население, для которого правда и истина просто звуки и слова, а главное несите деньги, а за деньги Корниенко вынесет любое решение.

 

РЕЗЮМИРОВАНИЕ:

        Изложенные мною события в скарге напрямую и непосредственно коснулись лично меня и моей личной жизни. Группа беспредельщиков в которую непосредственно входит судья Корниенко совершают системные науршения и преступления в системе правосудия Украины, а в частности в Васильковском суде Киевской области, но худшим есть то, что из-за такого судьи у людей складывается общее мнение о всех судьях, как о негодяях, преступниках и мразях.

Поэтому я и прошу пресечь преступные действия негодяев.

      Я изложил Вам часть фактов, о которых обычные люди даже не догадывались, а может боялись открыто написать, но нарушения судейской этики и закона за участием судьи Корниенка тянутся долгие годы. Я понимаю, что Корниенко имеет серьёзные подвязки, концы и связи которые вероятнее всего его в очередной раз отмажут и отмоют, скачав с него денег согласно таксе.  

       Проблемы которые на сегодня представляет собой для системы правосудия в Украине судья Корниенко Сергей Валерьевич на уровне города Васильков в Киевской области очень серьёзны, и сильно вредят, прежде всего нашим гражданам и имиджу страны в целом. Закон про борьбу с коррупцией в отношении судьи Корниенка не работает, у него вечный пожизненный иммунитет неприкасаемости судьи. Этому судье позволено все, да именно все, и соучастие в преступлениях против личности и государства. Корниенко искусно научился горбатить закон, сигая через его прорехи словно через школьного козла в спортзале сельской школы, и заметьте – мягкие маты ему не нужны, он четко приземляется в заданную точку мошеннических координат – искусно вымощенную долларами. По информации из некоторых источников судья собрался на повышение в Киев, вроде, как в апелляцию, там больше взятки.

         Беспредел, который творит судья Сергей Корниенко я частично изложил.  Я готов давать показания под присягой, как суду так и следствию, и лично привести потерпевших которые по милости Васильковского суда сделаны бомжами и «гуляют по проспекту» имея то в чем были одеты на момент когда их выбросили из их законного жилья, а их личные вещи выродки ограбили, присвоили и поделили, и это покрывают Васильковская полиция и суд.

         Судья Корниенко С.В. используя судейский молоток, наговоренный чародеями медальон и мантию осознанно на основании копий фальшивых и подложных документов в тандеме с жульем отнимает имущество у граждан. К примеру отнял трехкомнатную квартиру у Фурмановой Ольги Ивановны, и у других людей. Я на данное время нахожусь на преступном конвейере грабежа и рэкета возглавляемого судьей Корниенко и прочими негодяями.

       За то, что я сопротивляюсь их беспределу и не смирился с их преступлениями, они мне уготовили наказание, и мне известно именно какое.

          Получается, что судья Корниенко именем Украины используя сгорбленный и изнасилованный им закон и ЦПК отнимает у людей жилье и их личные вещи. Офигенно, не правда ли?

       Если Вам вдруг нужна квартира, дом, дача иль земельный участок в Васильковском районе Киевской области, добро пожаловать в новую реальность, Вам это обойдется не дорого, ну примерно в полцены и даже меньше, – судья Корниенко и группа мошенников этот вопрос решат - подделав нужные документы и согласно их копий и узаконено через суд заберут понравившиеся Вам жилье у жертвы.

        Замечу, что даже легендарный Ленька Пантелеев себе такого не мог позволить даже в мечтах, а судья Корниенко и его подельники могут легко.

       Согласно моим оценочным суждениям и наблюдениям судья внешне очень схож на Азазелло героя стрічки по роману Булгакова «Мастер і Маргарита» - Александра Филиппенко, ну одно лицо с Азазелло, клыков правда нет. Персонажи, как на подбор.

 

             Для заметки: - Из информационных источников судья Васильковского суда Корниенко С.В. периодически в рабочее время кувыркается по зданию Васильковского суда пьяный. Я сам лично это видел, как он еле переставлял ноги. А вообще сказывают, что судья может легко и гениально в состоянии алкогольного умопомрачения слушать даже самые сложные судебные дела, а потом к примеру с конвоирами или своим секретарем-оруженосцем боцманом с крейсера Аврора легко догнаться коньяком и уже наутро не помнить, какое он вчера выносил решение, ухвалу иль приговор, и вообще где был он вчера и где целовался с обоями, и не вспомнит даже тех кто вилки попрятал и балкон уронил. 

       Я лично однажды в феврале 2016г. наблюдал интересный сюжет во время слушания моего дела №362/3153/15-ц, когда судья в состоянии алкогольной абстиненции (пьяный) поставил на рабочий стол перед собой церковную свечу от Гроба Господня и сидел съежившись пред ней красный, как рак, дыша перегаром на эту беленькую свечку. И при этом, при всем, на стене кабинета по правую руку от судьи был включен и шел телевизор без звука, а на экране компьютера перед судьёй шла порнушка в которую он втыкал мутным взором. (порнушку я лично не видел, это мне после заседания сказал мой адвокат, – я клянусь и присягаю пред Богом и всеми святыми, я не лгу, наговаривать не человека грех). Ну суть не в этом, а в том, что судья не только нарушает судебную этику, мораль и закон, но он упрямо и по борзому горбатит верховенство права, ломая через колено закон и вращая его словно беспутную девку с окружной - чем плюет на все правосудие Украины с полной уверенностью в том, что кореша его отмажут от происков недругов из ГПУ или ВРП Украины в любом случае.

         Я убежден, что судья является прежде всего соучастником спланированных и отработанных преступных схем рейдерства и рэкета имущества граждан и прочего их майна. По сути судья Корниенко совместно с бандитами, аферистами, мошенниками и негодяями выступает заодно и грабит беззащитных людей, а местные представители полиции его покрывают, на что у меня есть серия доказательств, а так же есть потерпевшие к примеру Фурманова Ольга Ивановна и прочие лица и целые семьи которых мошенники используя Васильковский суд, а в частности судей в коррупционно-ссаных мантиях по предварительному сговору грабят.

     Значимым индикатором сговора отдельных лиц полиции и суда есть, то что моих свидетелей запугивали бандиты, а они об этот звонили в полицию, заявляли на суде, но судья Корниенко посмеиваясь в душе так для смеха спросил свидетеля, и что вы думаете, и на этом все закончилось. Когда мои вещи осенью 2016г. краном вывозил сын Сороки, я заявлял в полицию, но начальник, как и другие начальники отделов в теме, и в этом не усмотрели состав преступления. Некоторые менты Василькова с грабежей живут, ходить в местную полицию гражданам бесполезно пока там не поменяются ключевые лица в отделах и их заместители.

           Заявляю прямо, что порядочных людей в полиции, прокуратуре очень предостаточно, но негодяи есть везде. Должен отметить доблестью в Васильковском ВП следователя Нечепоренко А.А. который со смекалкой расследовал уголовное дело 12015100140001774 открытое ответчиками против меня с целью фабрикации дела №362/3153/15-цв суде, но у них чуть не складывался сценарий, как обычно по причине моего нестандартного подхода, и банда даже гонцов засылали к прокурору Дмитруню Юрию Александровичу, что бы тот действовал в их интересах и в интересах мошенников, но спасибо, что последний четко следовал букве закона и обязал расследовать дело №12015100140001774, что не входило в планы местной банды правоохранителей за что большое спасибо ему. Так же огромная благодарность за помощь в борьбе с мошенниками и Васильковской бандой - Голоду С.В., Фараону А.Л., Павленко, Осипову А.А., Стоць С.П., Грабец И.Н., Милевскому А.П., Зади Н.А. и другим морально правильным представителям правоохранительных органов Украины.

     Справа №362/3153/15-цза моїм позовом та моє прізвище Письменського відомо багатьом особам в правоохоронних органах міста Василькова Київської обл.. И кто бы не читал эту и другие скарги на судью Корниенко С.В. принимать решение конечно Вам. Я понимаю, что Вы можете коллегиально посовещаться и сбить денег с судьи Корниенко, как взятку и порешать вопросы, чем в дальнейшем осознанно даете добро на совершение новых преступлений в отношении прежде всего наших граждан, и автоматически и кармически становитесь уже соучастниками грабежа беззащитных людей. 

          Но прежде, чем покрывать проступки и преступления судьи Корниенко, и иже с ним, пожалуйста, очень прошу, остановите мысли, и задайтесь вопросом, «что я лично сделал (а) для людей, какое добро я сотворил (а), чем я смог (ла) помочь обычным простым людям и обществу в целом, и насколько все дела угодны Богу.

      Суддя Корнієнко у Васильківському суді є аборигеном зі стажем і добре освоїв кримінальну екосистему в правоохоронних органах м. Васильків, а також не одноразово виконував повноваження голови суду и имеет авторитет в уголовном мире где значится под кличкой «Корней».

       Судья Корниенко это судья который из сказки именем Украины на базе сфабрикованных судебных дел за деньги делает быль, и на мой взгляд и согласно моему оценочному суждению этот судья реальный преступник который используя своё должностное положение, наговоренную мантию, медальон и молоток судьи систематически совершает нарушения закона, судейской этикипринимая осознанное участие в грабежах людей именем Украины, а действия самого судьи квалифицируются согласно статей УК Украины.

     Вважаю, що злочинні дії та вчинки судді Корнієнко несуть в собі загрозу правосуддю в державі, чим розповсюджується корупція ніби корупційний сифіліс, і тому є очевидний приклад при незадоволенні моєї скарги, щодо розкриття злочину в суді.

Резюме: То, что творит в Васильковском межрайонном суде Киевской обл.. суддя Корнієнко Сергій Валерійович це не правосуддяэто скотсво по отношению кгражданам України до самої державиі до верховенства права.

На підставі викладеного і керуючись нормами чинного законодавства -

ПРОШУ:

(если у Вас на то хватит воли, сил, полномочий и моральных принципов) -  привлечь судью Корниенка С.В. к дисциплинарной ответственности и далее ходатайствовать о привлечении судьи Корниенка к уголовной ответственности, оформив и передав соответствующие материалы в НАБУ, ГПУ, САПУ и т.п. правоохранительные органы и инстанции касательно преступной деятельности судьи. Я лично готов свидетельствовать и помочь следствию в расследовании злодеяний судьи и группы подельников.

________________________________________________________________________

(день, місяць, рік або період часу, коли суддею (суддями) допущено неналежну поведінку, зазначте факти з цього приводу)

 6. Посилання на фактичні дані (свідчення, докази, матеріали справи), що підтверджують викладені у дисциплінарній скарзі відомості*: Мною надані до скарги додатки, які свідчать про викладене.

 _____________________________________________________________________________________________________________________

(зокрема, судові рішення судів вищої інстанції, які свідчать про порушення норм права суддею нижчої інстанції, інші документи, що підтверджують викладені у дисциплінарній скарзі факти)

 

Копії матеріалів судової справи №362/2298/17 зокрема:

 1. Фото судді Васильківського міськрайонного суду Корнієнка С.В. ------------------------------- 1 арк.

 2. Повторна заява від 22.08.2016р. до Васильківського ВП ГУНП в Київській обл.. про злочин скоєний відповідачами Рогинською і адвокатом Желіховським у Васильківському міжрайонному суді Київської обл.. у справі №362/3153/15-ц під головуванням судді Корнієнка С.В. ---------------------------------------------------  5 арк.

 3. Висновок по матеріалам перевірки від 21.07.2016р. наданий Васильківським ВП, щодо факту підробки і використання у справі №362/3153/15-ц відповідачами Рогинською і адвокатом Желіховським підроблених документів --------------- 4 арк.

 4. Скарга №1051 від 10.05.17. до прокуратури Київської обл. на бездіяльність слідчого Васильківського ВП майора Дмитрова М.В. у кримінальному провадженні  №12016110140002385 і зговору слідчого з суддею Корнієнко -2 арк

 5. Копія повторного клопотання П -363 від 20.04.2017р. слідчому майору Дмитрову у кримінальному провадженні №12016110140002385 на вилучення підроблених  документів ----------------------------------------------- 2 арк.

 

 1. Копія постанови П361 від 25.04.2015р. слідчого СВ Васильківського ВП

майора Дмитрова М.В. про відмову у задоволенні мого

клопотання П-361 від 25.04.2017.----------------------------------------------------- 1 арк.

 1. Скарга слідчому судді Васильківського міжрайонного суду на оскарження постанови П-361 від 25.04.2017р. винесеної слідчим СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській обл. Дмитровим ------------------------------------------------- 10 арк

 2. Завірена судом копія скарги слідчому судді Васильківського міжрайонного суду на оскарження постанови П-361 від 25.04.2017р. винесеної слідчим СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській обл.. майором Дмитрова ------ 10 арк.

 3. Копія заяви про відвід та недовіру слідчому судді Корнієнку від 12.05.17р.- 1 арк.

 4. Копії ухвали №362/2298/17 провадження №1-кс/362/371/17 суддя Лебідь-Гавенко -1 арк.

 5. Копії ухвали №362/2298/17 провадження №1-кс/362/366/17 суддя Корнієнко --1 арк.

 6. Скарга №9374 С-17 від 24.05.17. прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури Дмитруню Ю.О. на бездіяльність слідчого СВ Васильківського ВП слідчого майора Дмитрова М.В. --------------------------------------------------------------- 3 арк.

 7. Відповідь №287-17-10125 вих-17 від 24.05.2017. прокурора Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури на мою скаргу на бездіяльність слідчого Васильківського ВП майора Дмитрова М.В. ------------------------------------------------ 1 акр.

 8. Відповідь №287-17-10579 вих-17 від 30.05.2017. прокурора Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури на мою скаргу на бездіяльність слідчого Васильківського ВП майора Дмитрова М.В. ------------------------------------------------ 1 акр.

 

 

З огляду на викладене прошу притягнути суддю Васильківського міськрайонного суду Київської області, -

Корнієнка Сергія Валерійовича__________________________________________________________________________

         (прізвище, ім’я, по батькові та посада судді (суддів))

до дисциплінарної відповідальності, та додатково направити відповідні матеріали з приписами до НАБУ, САПУ, ГПУ та порушити кримінальне провадження проти судді та групи осіб, що скоїли кримінальний злочин.

 

        Заявляю, що усі зазначені мною Письменським С.В. відомості та подані матеріали є правдивими. Я обізнаний із тим, що у разі поширення неправдивої інформації мене може бути притягнуто до встановленої законом відповідальності

       Я присягаю, прежде всего, перед Богом, и осознанно заявляю Вам,

что все изложенное мною в скарге на судью Корниенка С.В, есть правда и коснулось лично меня, и со всем этим безобразием я знаком лично, и

живу в этом бедламе судейского беспредела уже два года, и понимаю,

что правды без Вашей помощи и без помощи гражданского общества мне

не сыскать. Те кто попадет в лохматые лапы судьи Корниенка выходят облапошенными на деньги и имущество, он есть настоящий мошенник.

 

P.S.Мною Письменським С.В., щодо порушення судового процесу, моїх процесуальних прав, приховування злочинів суддею Корнієнко в судовому процесі №362/3153/15-ц, змову судді з адвокатом відповідачки Желіховським та виконання суддею замовлення липового правосуддя у цивільному провадженні №362/3153/15-ц, я паралельно до цієї скарги надаю іншу дві скаргу стосовно справи №362/3153/15-ц, які одна одну доповнюють, і вказують не тільки на порушення дисциплінарної етики суддею, а ще говорять про порушення суддею законодавства та процесуальних норм чим суддя Васильківського міськрайонного суду Київської обл.. Корнієнко С.В.. свідомо коїть кримінальний злочин заради отримання неправомірної матеріальної вигоди.

 

«____» ______________ 2017 року*                                               ____________

                                                                                                                                                           (підпис скаржника

                                                                                                                                                    або його представника)*

* обов’язково для заповнення

 

       Следуя своим моральным принципам, я прежде всего, как человек и гражданин прошу у Вас помощи. Помогите пожалуйста, как лично мне установить истину и справедливость, так пожалуйста помогите и всем тем нашим гражданам которые пострадали и будут страдать от беспредела и преступной деятельности судьи Корниенка С.В. и его подельников в случае Вашего бездействия и халатности.

 

Лично для меня изложенные действия указанных особ сродни скотожительству!

 

С уважением, изобретатель и скаржник Письменский Сергій Володимировичwww.facebook.com/sergii.pysmenskyi

 

Конечно, это мои оценочные суждения, но факты, уголовные дела, сфабрикованное дело №362/3153/15-ц в суде за моим иском за участием ОГ в т.ч. судьи и ответчиков, плеяда ограбленных граждан Васильковского района с участием судей их убедительно подтверждает.

Коррупция

blockquoteКорру́пция (от лат. corrumpere — растлевать, лат. corruptio — подкуп, порча, растление, продажность, разложение) — термин, обозначающий обычно использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим официальным статусом авторитета, возможностей, связей в целях личной выгоды, противоречащее законодательству и моральным установкам...

By wikipedia.org

Подробнее...

Контакты

address

Адрес:
Украина, г. Киев

 
phone

Телефон:
+38-098-672-46-77

 
email

E-mail:
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

...

Бюро переводов "Вересень" в Киеве предоставляет профессиональные и качественные переводы текстов и документов любой сложности и объемов, на все основные языки, и по лучшим ценам.

Бюро переводов "Вересень" в Киеве выполнит письменный перевод как с основных языков, так и на основные языки.

Наше бюро переводов "Вересень" может выполнить технический перевод, экономический перевод, медицинский перевод, юридический перевод.

Заказать перевод документов можно на нашем сайте bpveresen.com.ua.

Нужен нотариальный перевод? Обратитесь в бюро переводов "Вересень" в Киеве.

Присяжный переводчик и апостиль документов в одном месте.